Program

PROGRAM

Začiatok prijímania prihlášok
dátum:                            

Uzávierka prihlášok s redukovaným prihlasovacím vkladom
dátum:                            

Uzávierka prihlášok na súťaž, objednávok na shakedown a priestorov v servisnom parkovisku
dátum:                             

Zverejnenie zoznamu prihlásených a harmonogramu technického preberania
miesto:                              kosice.rallye.sk, aplikácia Sportity
dátum:                           07.10.2021, štvrtok 

Výdaj itinerárov, GPS zariadení, voliteľné administratívne preberanie
miesto:                           Riaditeľstvo súťaže
dátum a čas:                   20.10.2022, štvrtok,      
                                     21.10.2022, piatok,       

Obhliadka trate - obhliadka jednotlivých RS podľa harmonogramu uvedeného v Prílohe 2
začiatok obhliadky:          20.10.20222, štvrtok,      16:00
koniec obhliadky:            22.10.2022, sobota,                         

Otvorenie servisného parkoviska  
miesto:                           parkovisko, Košická futbalová aréna, Pri prachárni 6, Košice
dátum a čas:                    21.10.2022, piatok,        08:00                

Otvorenie tlačového strediska a začiatok akreditácii
miesto:                            Riaditeľstvo súťaže, tlačové stredisko
dátum a čas:                    21.10.20222, piatok,        

Voliteľné technické preberanie - pre vopred registrované posádky (povinné pre účastníkov shakedownu)
miesto:                            Moris Slovakia s.r.o., Alejová 4, Košice
dátum a čas:                    21.10.2022, piatok,       

Rozprava jazdcov RL a ST
miesto:                           Riaditeľstvo súťaže
dátum a čas:                   21.10.2022, piatok,        

Administratívne preberanie
miesto:                           Riaditeľstvo súťaže
dátum a čas:                   22.10.2022, sobota,        

Technické preberanie - značenie a plombovanie mechanických častí podľa zverejneného harmonogramu
miesto:                           Moris Slovakia s.r.o., Alejová 4, Košice
dátum a čas:                   22.10.2022, sobota, 

Shakedown (voliteľný, platený) – okrem SRP, RL, ST
miesto:                              Zlatník  (48°49´3´´N, 21°4´58´´E)
dátum a čas:                   22.10.2022, sobota, 

Uzávierka údajov o spolujazdcovi
dátum a čas:                      22.10.2022, sobota,  

1. zasadnutie rady športových komisárov
miesto:                            Riaditeľstvo súťaže, miestnosť RŠK
dátum a čas:                    22.10.2022, sobota,       10:30

Zverejnenie zoznamov prevzatých posádok a štartovej listiny pre štart 1. etapy
miesto:                            oficiálna informačná tabuľa
dátum a čas:                    22.10.2022,, sobota,       12:00

Štart súťaže (1. vozidlo)   
miesto:                            TC 0
dátum a čas:                    22.10.2022,, sobota,       13:00                SRP: 

 Cieľ 1. etapy (1. vozidlo)        
miesto:                           TC 5B, Parc fermé In                               SRP: 
dátum a čas:                   22.10.2022,, sobota,        

Zverejnenie čiastočnej klasifikácie CEZ, CEZH, RSMP, HRSMP, predbežnej klasifikácie MSR1, MSRHA1, ST1, SRP1 a štartovej listiny 2. etapy
miesto:                           oficiálna informačná tabuľa
dátum a čas:                   22.10.2022,, sobota,       

Štart 2. etapy  
miesto:                            TC .., Parc Fermé Out                           SRP: 
dátum a čas:                    23.10.2022, nedeľa,                              SRP:

Cieľ rally a odovzdávanie cien
miesto:                            TC ......, cieľová rampa,, Košice
dátum a čas:                    23.10.20222, nedeľa,                              SRP: 

Záverečná technická kontrola
miesto:                            Moris Slovakia s.r.o., Alejová 4, Košice
dátum:                            23.10.2022, nedeľa, ihneď po príchode do cieľa rally

Zverejnenie predbežných klasifikácii
miesto:                           oficiálna informačná tabuľa
dátum:                            23.10.2022, nedeľa,