Program

PROGRAM

Začiatok prijímania prihlášok

dátum:                            08.09.2021, streda

 

Uzávierka prihlášok s redukovaným prihlasovacím vkladom

dátum:                            01.10.2021, piatok, 24:00

 

Uzávierka prihlášok na súťaž, objednávok na shakedown a priestorov v servisnom parkovisku

dátum:                            04.10.2021, pondelok, 24:00

 

Zverejnenie zoznamu prihlásených a harmonogramu technického preberania

miesto:                           kosice.rallye.sk

dátum:                            07.10.2021, štvrtok

 

Výdaj itinerárov, GPS zariadení, voliteľné administratívne preberanie

miesto:                             Riaditeľstvo súťaže

dátum a čas:                   14.10.2021, štvrtok,      14:00 – 21:00    okrem SRP

                                       15.10.2021, piatok,        07:00 – 08:00  

 

Obhliadka trate - obhliadka jednotlivých RS podľa harmonogramu uvedeného v Prílohe 2

začiatok obhliadky:          14.10.2021, štvrtok,      16:00                SRP: od 15.10.2021, piatok, 08:00

koniec obhliadky:            16.10.2021, sobota,       11:00                  

 

Otvorenie servisného parkoviska  

miesto:                           parkovisko, Košická futbalová aréna, Pri prachárni 6, Košice

dátum a čas:                15.10.2021, piatok,        08:00               

 

Otvorenie tlačového strediska a začiatok akreditácii

miesto:                            Riaditeľstvo súťaže, tlačové stredisko

dátum a čas:                   15.10.2021, piatok,        14:00

 

Voliteľné technické preberanie - pre vopred registrované posádky (povinné pre účastníkov shakedownu)

miesto:                            Moris Slovakia s.r.o., Alejová 4, Košice

dátum a čas:                   15.10.2021, piatok,        17:00 – 22:00

 

Rozprava jazdcov RL a ST

miesto:                           Riaditeľstvo súťaže

dátum a čas:                   15.10.2021, piatok,        20:30  

 

Administratívne preberanie

miesto:                            Riaditeľstvo súťaže, sekretariát

dátum a čas:                   16.10.2021, sobota,       07:00 – 09:30    SRP: do 11:00

 

Technické preberanie - značenie a plombovanie mechanických častí podľa zverejneného harmonogramu

miesto:                            Moris Slovakia s.r.o., Alejová 4, Košice

dátum a čas:                   16.10.2021, sobota,       07:00 – 10:00    SRP: 10:00 – 11:30

 

Shakedown (voliteľný, platený) – okrem SRP, RL, ST

miesto:                            Zlatník  (48°49´3´´N, 21°4´58´´E)

dátum a čas:                   16.10.2021, sobota,       07:30 – 10:30   

 

Uzávierka údajov o spolujazdcovi

dátum a čas:                   16.10.2021, sobota,       09:30                SRP: 11:00

 

1. zasadnutie rady športových komisárov

miesto:                            Riaditeľstvo súťaže, miestnosť RŠK

dátum a čas:                   16.10.2021, sobota,       10:30

 

Zverejnenie zoznamov prevzatých posádok a štartovej listiny pre štart 1. etapy

miesto:                            oficiálna informačná tabuľa

dátum a čas:                   16.10.2021, sobota,       12:00

 

Slávnostný štart súťaže (1. vozidlo)   

miesto:                            TC 0, štartová rampa, Košická futbalová aréna, Pri prachárni 6, Košice

dátum a čas:                   16.10.2021, sobota,       13:00                SRP: 14:00

 

Cieľ 1. etapy (1. vozidlo)        

miesto:                           TC 5B, Parc fermé In                               SRP: TC2B

dátum a čas:                   16.10.2021, sobota,       20:00                SRP: 16:50

 

Zverejnenie čiastočnej klasifikácie CEZ, CEZH, RSMP, HRSMP, predbežnej klasifikácie MSR1, MSRHA1, ST1, SRP1 a štartovej listiny 2. etapy

miesto:                           oficiálna informačná tabuľa

dátum a čas:                  16.10.2021, sobota,       21:30

 

Štart 2. etapy  

miesto:                            TC 5C, Parc Fermé Out                         SRP: TC2C

dátum a čas:                   17.10.2021, nedeľa,       08:00               SRP: 09:20

 

Cieľ rally a odovzdávanie cien

miesto:                            TC 11B, cieľová rampa, Košická futbalová aréna, Pri prachárni 6, Košice

dátum a čas:                   17.10.2021, nedeľa,       13:50                SRP: 14:50, TC 5B

 

Záverečná technická kontrola

miesto:                            Moris Slovakia s.r.o., Alejová 4, Košice

dátum:                            17.10.2021, nedeľa, ihneď po príchode do cieľa rally

 

Zverejnenie predbežných klasifikácii

miesto:                           oficiálna informačná tabuľa

dátum:                            17.10.2021, nedeľa,       16:00