40. Rally Košice predstavuje svoje trate

Už tento týždeň sa dozvieme mená víťazov 40. ročníka Rally Košice, ktorá sa uskutoční v dňoch 5.-7.septembra 2014. Organizátori pre súťažné posádky Majstrovstiev Slovenska v rally 2014 (MSR) a Majstrovstiev Maďarska v rally 2014 (ORB) pripravili 11 rýchlostných skúšok na trati dlhej 141,5 kilometrov, pričom celková dĺžka trate je vyše 478 kilometrov.

Počas prvej etapy absolvujú súťažiaci po dva prejazdy tromi rýchlostnými skúškami umiestnenými na východ, resp. juhovýchod od centra súťaže. Štart je naplánovaný na 12:00 hod. zo štartovej rampy na Hlavnej ulici, odkiaľ sa posádky presunú do Rankoviec, kde ich už bude čakať RS Marex a po nej RS Idos a RS Energy Oil. Po preskupení a servise absolvujú o 17:15 hod. druhý prejazd RS Marex, po ktorom príde na rad vzdialená servisná zóna určená na upevnenie svetiel pred druhým prejazdom rýchlostnými skúškami Idos a Energy Oil. Od 20:07 hod. budú posádky očakávané v servise a následne aj v uzavretom parkovisku, kde svoje vozidlá nechajú na noc. 

RS 1,4 Marex 13,15 km
Trať rýchlostnej skúšky Marex vedie z obce Rankovce do obce Banské. Hneď po štarte nasleduje rýchly úsek cez horizont, ktorý posádky privedie na divácky obľúbené miesto – parkovisko v obci Herľany. Tiahlou ľavou zákrutou sa posádky dostanú na koniec obce, kde ich čaká prirodzený retardér v delte križovatky. Trať pokračuje v smere na Vranov nad Topľou a to rýchlymi pasážami s nadväzujúcimi zákrutami a stúpaním do kopca. Po náročnej ľavej zákrute na 5,78 km RS prejdú posádky úzkym mostíkom a pokračujú sériou „vracákov“ smerom do kopca. Po dosiahnutí najvyššieho bodu začne trať klesať s množstvom ťažkých zákrut až do cieľa v obci Banské.
Parkovacie možnosti:    
- v obci Rankovce
- v obci Herľany na bočných cestách – príchod pred uzavretím trate
- pred obcou Herľany v smere na Bidovce – po jednej strane cesty
- na účelovej komunikácii od Bordy
- v obci Banské po jednej strane cesty
Divácky zaujímavé miesta :
- prejazd parkoviskom v obci Herľany
- prejazd deltou pred obcou Herľany
- ostrá zákruta nad obcou Herľany. Prístup peši od obce Herľany 
- náročná ľavá zákruta s nájazdom na mostík. Prístup pred vozidlom S1 
- séria zákrut pred a za diváckym miestom. Prístup po účelovej komunikácie od Bordy
- 11 ostrá pravá zákruta. Prístup peši od obce Banské.

RS 2,5 Idos 9,60 km
Trať rýchlostnej skúšky Idos štartuje na účelovej lesnej ceste v obci Svinica v smere na Regetu a jej cieľ je umiestnený na začiatku obce Ruskov. Až po Regetu, t.j. 7,95 km od štartu, je trať pre divákov neprístupná pre dôsledky veternej kalamity. Dôrazne žiadame divákov o dodržanie tohto rozhodnutia Okresného úradu.
Parkovacie možnosti: 
- za obcou Slančík v smere na Regetu po jednej strane cesty
- v obci Ruskov
Divácky zaujímavé miesta:     
- na Regete
- na konci obce Ruskov.

RS 3,6 Energy Oil 12,70 km
Štart RS Energy Oil je umiestnený v obci Slanec, po ktorom sa ihneď nachádza prirodzený retardér. Nasleduje pravá zákruta na šotoline a séria rýchlych zákrut v stúpaní smerom do obce Nový Salaš. Na 4,40 km, pred obcou Slanská Huta, je spomaľovací retardér pred ťažkou ľavou zákrutou a po nej dve pravé a ďalšie ľavé odbočenie. Posádky obec opustia prejazdom cez poľnohospodárske družstvo, až sa dostanú šotolinový spevnený úsek a po ňom na asfaltovú účelovú komunikáciu Izra – Slanec. Trať pokračuje po úzkej lesnej ceste s množstvom náročných zákrut až do cieľa RS, ktorý je umiestnený pred vyústením účelovej lesnej cesty na hlavnú cestu nad obcou Slanec.
Parkovacie možnosti:    
- v obci Slanec
- v obci Nový Salaš – pred príchodom vozidla S1
- v obci Slanská Huta – pred príchodom vozidla S1
- na príjazdovej ceste od obce Kalša a jazera Izra
Upozornenie: na hlavnej ceste na konci RS bude dočasne zákaz zastavenia kontrolovaný políciou
Divácky zaujímavé miesta:     
- v obci Slanec
- séria zákrut pred obcou Nový Salaš
- ťažká pravá zákruta v obci Slanská Huta
- prejazd poľnohospodárskym družstvom v obci Slanská Huta
- výjazd na účelovú lesnú cestu Izra – Slanec 
- zákruty pred cieľom RS.

V nedeľu sa uskutoční druhá etapa 40. Rally Košice, ktorá o 8:00 hod. odštartuje výberom súťažných vozidiel z uzavretého parkoviska a servisom. Odtiaľ sa už posádky presunú na jednu okruhovú a druhú polookruhovú rýchlostnú skúšku. Prvou z nich bude nová RS Optima v okolí nákupného centra Optima a druhou RS Peva na Jahodnej pri Košiciach. Poslednou RS v tejto sekcii bude RS Xiqio, po ktorej nasleduje preskupenie a servis. Po nich, od 12:35 hod., si súťažné posádky zopakujú RS Peva a RS Xiqio. Prvé posádky na cieľovej rampe budeme očakávať na pódiu na Hlavnej ulici o 15:00 hod. 

RS 7 Optima 8,60 km
Okruhová rýchlostná skúška Optima pozostáva z necelých troch okruhov. Jej štart sa nachádza na ulici Pri prachárni pred vstupom na Blšák, po ktorej pokračuje k retardéru za obchodným domom Nay. Odtiaľ sa posádky presunú po ceste R2 na parkovisko pred obchodným domom Kika a pokračujú prejazdom parkoviska pomedzi jeho ostrovčeky. Dostanú sa za obchodné domy Kika a Optima, kde ich čaká prudká ľavá zákruta v stúpaní smerom ku kruhovému objazdu pred Optimou. Trať tu odbočí poza obchodný dom Baumax do druhého kruhového objazdu smerom doprava pred halu Cassosport. Parkoviskom sa dostanú ku kruhovému objazdu pred blšákom, ktorý ich dovedie späť na ulicu Pri prachárni a do druhého kola okruhu. Okruhová RS sa končí po absolvovaní 2,5 okruhu výjazdom za Baumaxom smerom doľava.
Parkovacie možnosti: - v okolí celej rýchlostnej skúšky sú parkovacie možnosti na parkoviskách pred obchodnými centrami Cassovia, NAY, Optima, Baumax, Hornbach a bývalým Všešportovým areálom
Divácky zaujímavé miesta: celá okruhová RS je divácky prístupná a zaujímavá.

RS 8,10 Peva 23,45 km
Trať polookruhovej rýchlostnej skúšky Peva štartuje na parkovisku v Čermeli, pokračuje prejazdom cez most a stúpa rýchlym úsekom k parkovisku pred hotelom Bankov. Na 2,40 km sa nachádza spomaľovací retardér, ktorým sa posádky dostanú na úzku lesnú účelovú komunikáciu. Nasleduje séria nadväzujúcich zákrut až po vyústenie na štátnu cestu k štartu Moris Cup Jahodná. Trať pokračuje retardérom, ďalej prejazdom cez železničné priecestie smerom do Košíc a ďalšími umelými i prirodzenými retardérmi. Po 10.00 km sa posádky podjazdom v Čermeli dostanú do druhého kola rýchlostnej skúšky až po výjazd k štartu Moris Cup Jahodná, kde budú pokračovať smerom na kopec Jahodná. Široká cesta v stúpaní sa postupne zúži, až sa posádky dostanú k odbočke k rekreačnému centru na Jahodnej, kde ich čaká retardér. Nasleduje rýchly zjazd zakončený retardérom a cieľ pri odbočke k hotelu Damm.
Parkovacie a dopravné možnosti 
- na Čermeľskej ceste v úseku od Veterinárskej vysokej školy po koniec štadióna Lokomotívy 
Parkovanie na Čermeľskej ceste od konca štadióna Lokomotívy po Reštauráciu Baránok  bude z dôvodu potreby prejazdnosti cesty bezpečnostným zložkám zakázaný.
- na parkovisku Horného Bankova – príchod pred uzavretím cesty vozidlom S1
- na parkovisku pri rekreačnom zariadení Alpinka – príchod pred uzavretím cesty  vozidlom S1
- na parkovisku a príjazdovej ceste k stredisku Jahodná – príchod po účelovej ceste z Vyšného Klatova.
Na prepravu  bude možné využiť aj Detskú historickú železnicu, ktorá bude premávať s upraveným grafikonom.
Divácky zaujímavé miesta :
- priestor štartu s podjazdom 
- prejazd parkoviskom pred hotelom Bankov
- odbočka na účelovú komunikáciu nad hotelom Bankov
- náročný zjazd z účelovej cesty na hlavnú cestu, prístup peši od Alpínky 
- prejazd železničnou traťou na Alpínke
- spomaľovací retardér na križovatke na Jahodnú
Upozornenie pre divákov: Trať rýchlostnej skúšky sa nebude otvárať medzi dvoma prejazdmi RS, to znamená, že musia prísť pred prvým prejazdom a môžu odísť až po druhom.

RS 9,11 Xiqio 7,55 km
Rýchlostná skúška Xiqio štartuje na ceste za obcou Košická Belá a pokračuje prejazdom cez parkovisko pred hotelom Sivec smerom k delte pred mostom Ružín. Po ňom odbočuje na účelovú lesnú cestu okolo priehrady Ružín, ktorá obsahuje viacero technicky náročných zákrut. Po 7,00 km vychádza na širšiu cestu, kde sa tesne pred cieľom za priehradným múrom nachádzajú dva prirodzené retardéry.
Parkovacie a dopravné možnosti: 
- pred mostom cez Ružín od smeru z Veľkého Folkmára a Jakloviec
- na parkovisku pred hotelom Sivec mimo trate RS – príchod pred uzavretím cesty vozidlom S1
- na prístupovej ceste k priehradnému múru priehrady Ružín za Malou Lodinou 
Divácky zaujímavé miesta:     
- prejazd parkoviskom pred hotelom Sivec
- delta a odbočka na účelovú komunikáciu pred mostom Ružín
- spomaľovacie retardéry pred cieľom 
Upozornenie pre divákov: Trať rýchlostnej skúšky sa nebude otvárať medzi dvoma prejazdmi RS, to znamená, že musia prísť pred prvým prejazdom a môžu odísť až po druhom.

Posádky Slovenského rally pohára (SRP) absolvujú v sobotu prvý prejazd rýchlostnými skúškami Marex, Idos a Energy Oil, hneď za posádkami MSR a ORB. V nedeľu na nich čakajú rýchlostné skúšky Optima, Peva a Xiqio a po nich preskupenie, servis a o 13.13 hod. vyhlásenie víťazov na cieľovej rampe. Maďarská Rallye2 absolvuje celú nedeľňajšiu etapu a to prvý prejazd po posádkach MSR  a ORB, ale pred SRP a svoj druhý prejazd po MSR a ORB. Na cieľovú rampu sa teda dostanú ako posledné, od 16:10 hod.

ČASOVÝ HARMONOGRAM RS

Sobota 6.9.2014

12:00  slávnostný štart, Hlavná ulica
12:43  RS 1 Marex 1
14:03  RS 2 Idos 1
14:38  RS 3 Energy Oil 1
16:02  servis
17:15  RS 4 Marex 2
18:41  RS 5 Idos 2
19:16  RS 6 Energy Oil 2
20:07  servis
21:00  vstup do UP

Nedeľa 7.9.2014
08:00  výber áut z UP
08:08  servis
08:40  RS 7 Optima
09:16  RS 8 Peva 1
10:07  RS 9 Xiqio 1
11:47  servis
12:35  RS 10 Peva 2
13:26  RS 11 Xiqio 2
14:42  servis
15:00  vyhlásenie víťazov, cieľová rampa, Hlavná ulica

Tlačové stredisko 40. Rally Košice