Program súťaže

Uzávierka prihlášok s redukovaným prihlasovacím vkladom
dátum:                            03.10.2019, štvrtok, 24:00

Uzávierka prihlášok na súťaž a priestorov v servisnom parkovisku
dátum:                            06.10.2019, nedeľa, 24:00

Zverejnenie zoznamu prihlásených a harmonogramu technického preberania
miesto:                           www.rallye.sk
dátum:                            10.10.2019, štvrtok

Registrácia na obhliadku trate, výdaj itinerárov, GPS zariadení, voliteľné administratívne preberanie
miesto:                           Riaditeľstvo súťaže
dátum a čas:                    17.10.2019, štvrtok,      17:00 – 21:00 
                                        18.10.2019, piatok,       07:00 – 12:00  

Obhliadka trate - obhliadka jednotlivých RS podľa harmonogramu uvedeného v Prílohe 2
začiatok obhliadky:         18.10.2019, piatok,       07:00
koniec obhliadky:            19.10.2019, sobota,      10:30                 

Otvorenie servisného parkoviska   
miesto:                            parkovisko, Riaditeľstvo súťaže
dátum a čas:                    18.10.2019 piatok,        07:00              

Otvorenie tlačového strediska a začiatok akreditácii
miesto:                           Riaditeľstvo súťaže, tlačové stredisko
dátum a čas:                   18.10.2019, piatok,       09:00

Voliteľné technické preberanie - pre vopred prihlásené posádky
miesto:                           Riaditeľstvo súťaže
dátum a čas:                   18.10.2019, piatok,       18:00 – 21:00

Administratívne preberanie
miesto:                           Riaditeľstvo súťaže, sekretariát
dátum a čas:                   19.10.2019, sobota,      07:00 – 10:00  

Technické preberanie - značenie a plombovanie mechanických častí podľa zverejneného harmonogramu
miesto:                            Riaditeľstvo súťaže
dátum a čas:                   19.10.2019, sobota,      07:30 – 10:30   SRP: 10:30 – 11:30

1. zasadnutie rady športových komisárov
miesto:                           Riaditeľstvo súťaže, miestnosť RŠK
dátum a čas:                   19.10.2019, sobota,      11:00

Zverejnenie zoznamov prevzatých posádok a štartovej listiny pre štart 1. etapy
miesto:                           Riaditeľstvo súťaže, oficiálna informačná tabuľa
dátum a čas:                   19.10.2019, sobota,      12:00

Slávnostný štart / štart súťaže (1. vozidlo)     
miesto:                           TC 0, štartová rampa, Hlavná ulica, Košice
dátum a čas:                   19.10.2019, sobota,      13:00               SRP: 13:50

Cieľ 1. etapy (1. vozidlo)        
miesto:                           TC 5B, Parc fermé In
dátum a čas:                   19.10.2019, sobota,      20:48               SRP: 17:29

Zverejnenie čiastočnej neoficiálnej klasifikácie CEZ, CEZ HA, predbežnej záverečnej klasifikácie MSR1, MSR HA1, RHP1, SRP1 a štartovej listiny 2. etapy
miesto:                           Riaditeľstvo súťaže, oficiálna informačná tabuľa
dátum a čas:                   19.10.2019, sobota,      21:00

Štart 2. etapy  
miesto:                           TC 5C, Parc Fermé Out
dátum a čas:                    20.10.2019, nedeľa,       08:00              SRP: 09:00

Cieľ rally a odovzdávanie cien
miesto:                           TC 11A, cieľová rampa, Hlavná ulica, Košice
dátum a čas:                   20.10.2019, nedeľa,  14:40                   SRP: 14:15

Zverejnenie predbežných záverečných klasifikácii
miesto:                           Riaditeľstvo súťaže, oficiálna informačná tabuľa
dátum:                             20.10.2019, nedeľa, 16:00

Zverejnenie oficiálnej záverečných klasifikácii
miesto:                           Riaditeľstvo súťaže, oficiálna informačná tabuľa
dátum:                             20.10.2019, nedeľa, 16:30