Program súťaže

Uzávierka prihlášok s redukovaným prihlasovacím vkladom
dátum:                           05.10.2020, pondelok, 24:00

Uzávierka prihlášok na súťaž, objednávok na shakedown a priestorov v servisnom parkovisku
dátum:                           08.10.2020, štvrtok, 24:00

Zverejnenie zoznamu prihlásených a harmonogramu technického preberania
miesto:                          kosice.rallye.sk
dátum:                          10.10.2020, sobota

Výdaj itinerárov, GPS zariadení, voliteľné administratívne preberanie
miesto:                          Riaditeľstvo súťaže
dátum a čas:                 15.10.2020, štvrtok,      14:00 – 21:00    okrem SRP
                                     16.10.2020, piatok,       07:00 – 09:00  

Obhliadka trate -obhliadka jednotlivých RS podľa harmonogramu uvedeného v Prílohe 2
začiatok obhliadky:      15.10.2020, štvrtok,      16:00                  SRP: od 16.10.2020, piatok
koniec obhliadky:         17.10.2020, sobota,      10:00                 

Otvorenie servisného parkoviska   
miesto:                          parkovisko, Košická futbalová aréna, Pri prachárni 6, Košice
dátum a čas:                 16.10.2020,  piatok,       10:00              

Otvorenie tlačového strediska a začiatok akreditácii
miesto:                          Riaditeľstvo súťaže, tlačové stredisko
dátum a čas:                 16.10.2020, piatok,       17:00

Voliteľné technické preberanie - pre vopred registrované posádky (povinné pre účastníkov shakedownu)
miesto:                           Moris Slovakia s.r.o., Alejová 4, Košice
dátum a čas:                   16.10.2020, piatok,       17:30 – 21:30

Rozprava jazdcov RL a RHP
miesto:                           Riaditeľstvo súťaže
dátum a čas:                   16.10.2020, piatok,       20:30  

Administratívne preberanie
miesto:                           Riaditeľstvo súťaže, sekretariát
dátum a čas:                   17.10.2020, sobota,      07:00 – 09:30   SRP: do 11:00

Technické preberanie - značenie a plombovanie mechanických častí podľa zverejneného harmonogramu
miesto:                           Moris Slovakia s.r.o., Alejová 4, Košice
dátum a čas:                   17.10.2020, sobota,      07:00 – 10:00   SRP: 10:00 – 11:30

Shakedown (voliteľný, platený) – mimo SRP
miesto:                           Zlatník  (48°49´3´´N, 21°4´58´´E)
dátum a čas:                   17.10.2020, sobota,      07:30 – 10:30  

Uzávierka údajov o spolujazdcovi
dátum a čas:                   17.10.2020, sobota,      09:30                SRP: 11:0 

1. zasadnutie rady športových komisárov
miesto:                           Riaditeľstvo súťaže, miestnosť RŠK
dátum a čas:                   17.10.2020, sobota,      10:30

Zverejnenie zoznamov prevzatých posádok a štartovej listiny pre štart 1. etapy
miesto:                           Riaditeľstvo súťaže, oficiálna informačná tabuľa
dátum a čas:                   17.10.2020, sobota,      12:00

Slávnostný štart súťaže (1. vozidlo)   
miesto:                           TC 0, štartová rampa, parkovisko pred OC Aupark, Košice
dátum a čas:                   17.10.2020, sobota,      13:00               SRP: 15:30

Cieľ 1. etapy (1. vozidlo)        
miesto:                           TC 4C, Parc fermé In
dátum a čas:                   17.10.2020, sobota,      20:40               SRP: 19:00, TC 2E Parc fermé In

Zverejnenie čiastočnej klasifikácie CEZ, CEZH, RSMP, HRSMP, predbežnej klasifikácie MSR1, MSRHA1, RHP1, SRP1 a štartovej listiny 2. etapy
miesto:                           Riaditeľstvo súťaže, oficiálna informačná tabuľa
dátum a čas:                  17.10.2020, sobota,      21:30

Štart 2. etapy  
miesto:                           TC 4D, Parc Fermé Out
dátum a čas:                   18.10.2020, nedeľa,       08:00              SRP: 09:10, TC 2F Parc Fermé Out

Cieľ rally a odovzdávanie cien
miesto:                           TC 9E, cieľová rampa, Hlavná ulica, Košice
dátum a čas:                   18.10.2020, nedeľa,      14:15               SRP: 13:50, TC 4C

Záverečná technická kontrola
miesto:                           Moris Slovakia s.r.o., Alejová 4, Košice
dátum:                            18.10.2020, nedeľa, ihneď po príchode do cieľa rally

Zverejnenie predbežných klasifikácii
miesto:                           Riaditeľstvo súťaže, oficiálna informačná tabuľa
dátum:                            18.10.2020, nedeľa,      16:00

Zverejnenie záverečných klasifikácii
miesto:                           Riaditeľstvo súťaže, oficiálna informačná tabuľa
dátum:                            18.10.2020, nedeľa,      16:30