Program súťaže

PROGRAM
Uzávierka prihlášok s redukovaným prihlasovacím vkladom
 dátum:                           03.10.2023    

Uzávierka prihlášok na súťaž, objednávok na shakedown a priestorov v SP
 dátum:                           10.10.2023, utorok     

Zverejnenie zoznamu prihlásených a harmonogramu technického preberania
 miesto:                               Sportity
 dátum:                           12.10.2023, štvrtok 

Výdaj itinerárov, GPS zariadení, voliteľné administratívne preberanie
 miesto:                           Riaditeľstvo súťaže
 dátum a čas:                   20.10.2023, piatok,  18:00 - 20:30
                                      21.10.2023, sobota,  07:00 - 09:00

Obhliadka trate - obhliadka RS podľa harmonogramu uvedeného v Prílohe 2
 začiatok obhliadky:           21.10.2023, sobota,   07:00
 koniec obhliadky:             21.10.2023, sobota,   19:00                     

Otvorenie servisného parkoviska  
 miesto:                           Medzi mostami 1, Košice (48°44'26,5''N, 21°15'36,8''E)
 dátum a čas:                    21.10.2023, sobota,    07:00                

Otvorenie tlačového strediska a začiatok akreditácii
 miesto:                            Riaditeľstvo súťaže, tlačové stredisko
 dátum a čas:                    21.10.2023, sobota,   10:00 

Administratívne preberanie
 miesto:                           Riaditeľstvo súťaže
 dátum a čas:                   21.10.2023, sobota,       09:30 - 16:00

Technické preberanie - značenie a plombovanie mech. častí podľa zverejneného harmonogramu
 miesto:                           TBA, Košice
 dátum a čas:                   21.10.2023, sobota,      10:00 - 17:00

Shakedown(voliteľný, platený) 
 miesto:                               Zlatník  (48°49´3´´N, 21°4´58´´E)
 dátum a čas:                   21.10.2023, sobota,      14:30 - 16:30

Uzávierka údajov o spolujazdcovi
 dátum a čas:                      21.10.2023, sobota,      16:00

1. zasadnutie rady športových komisárov
 miesto:                            Riaditeľstvo súťaže, miestnosť RŠK
 dátum a čas:                    21.10.2023, sobota,    18:00

Zverejnenie upraveného zoznamu prihlásených a štartovej listiny
 miesto:                            oficiálna informačná tabuľa - Sportity
 dátum a čas:                    21.10.2023,, sobota,    19:00

Rozprava jazdcov RL a ST, inštruktáž RRP
 miesto:                           Riaditeľstvo súťaže
 dátum a čas:                   21.10.2023, sobota,      19:00

 Štart súťaže (1. vozidlo)   
 miesto:                            TC 0, štartová rampa, Medzi mostami 1, Košice
 dátum a čas:                    22.10.2023, nedeľa,    08:40       SRP: 12:36,  RRP: 13:00  

 Cieľ rally a odovzdávanie cien        
 miesto:                           TC 6A, cieľová rampa, Medzi mostami 1, Košice; SRP: 3C, RRP:2D
 dátum a čas:                   22.10.2023, nedeľa,     16:15          SRP: 17:16  RRP: 15:50

Záverečná technická kontrola
 miesto:                           TBA, Košice
 dátum:                            22.10.2023, nedeľa, ihneď po príchode do cieľa rally

Zverejnenie predbežných klasifikácii
 miesto:                           oficiálna informačná tabuľa - Sportity
 dátum:                           22.10.2023, nedeľa,      18:00