Program súťaže

PROGRAM

Začiatok prijímania prihlášok
dátum:                              06.09.2022 

Uzávierka prihlášok s redukovaným prihlasovacím vkladom
dátum:                          06.10.2022    

Uzávierka prihlášok na súťaž, objednávok na shakedown a priestorov v servisnom parkovisku
dátum:                           09.10.2022, nedeľa     

Zverejnenie zoznamu prihlásených a harmonogramu technického preberania
miesto:                               kosice.rallye.sk, aplikácia Sportity
dátum:                           12.10.2022, streda 

Výdaj itinerárov, GPS zariadení, voliteľné administratívne preberanie
miesto:                           Riaditeľstvo súťaže
dátum a čas:                   20.10.2022, štvrtok,  13:00 - 21:00     SRP/RRP: od 15:00
                                     21.10.2022, piatok,   07:00 - 08:00

Obhliadka trate - obhliadka jednotlivých RS podľa harmonogramu uvedeného v Prílohe 2
začiatok obhliadky:          20.10.20222, štvrtok,  16:00                SRP/RRP: od 21.10.2022 od 08:00
koniec obhliadky:             22.10.2022, sobota,   11:00                     

Otvorenie servisného parkoviska  
miesto:                           parkovisko, Košická futbalová aréna, Pri prachárni 6, Košice
dátum a čas:                      21.10.2022, piatok,    08:00                

Otvorenie tlačového strediska a začiatok akreditácii
miesto:                            Riaditeľstvo súťaže, tlačové stredisko
dátum a čas:                    21.10.20222, piatok,   15:00 

Technické preberanie I - pre vopred registrované posádky (povinné pre účastníkov shakedownu)
miesto:                            Moris Slovakia s.r.o., Alejová 4, Košice
dátum a čas:                    21.10.2022, piatok,     17:00 - 22:00

Rozprava jazdcov RL a ST
miesto:                           Riaditeľstvo súťaže
dátum a čas:                   21.10.2022, piatok,      20:30

Administratívne preberanie
miesto:                           Riaditeľstvo súťaže
dátum a čas:                   22.10.2022, sobota,       07:00 - 10:00

Technické preberanie II - značenie a plombovanie mechanických častí podľa zverejneného harmonogramu
miesto:                           Moris Slovakia s.r.o., Alejová 4, Košice
dátum a čas:                   22.10.2022, sobota,      07:00 - 10:30

Shakedown (voliteľný, platený) – okrem SRP, RL, ST
miesto:                               Zlatník  (48°49´3´´N, 21°4´58´´E)
dátum a čas:                   22.10.2022, sobota,      07:30 - 10:30

Uzávierka údajov o spolujazdcovi
dátum a čas:                      22.10.2022, sobota,      09:00             SRP/RRP: do 10:00

1. zasadnutie rady športových komisárov
miesto:                            Riaditeľstvo súťaže, miestnosť RŠK
dátum a čas:                    22.10.2022, sobota,    10:30

Zverejnenie zoznamov prevzatých posádok a štartovej listiny pre štart 1. etapy
miesto:                            oficiálna informačná tabuľa
dátum a čas:                    22.10.2022,, sobota,    12:00

Štart súťaže (1. vozidlo)   
miesto:                            TC 0
dátum a čas:                    22.10.2022,, sobota,    13:00            SRP:    14:00

 Cieľ 1. etapy (1. vozidlo)        
miesto:                           TC 5B, Parc fermé In                       SRP:    TC 2B
dátum a čas:                   22.10.2022,, sobota,     19:37              SRP:    16:50

Zverejnenie čiastočnej klasifikácie CEZ, CEZH, CEZR, RSMP, HRSMP, predbežnej klasifikácie MSR1, MSRHA1, ST1, SRP1, RP1 a štartovej listiny 2. etapy
miesto:                           oficiálna informačná tabuľa
dátum a čas:                   22.10.2022, sobota,       21:30

Štart 2. etapy
 
miesto:                            TC 5C, Parc Fermé Out                    SRP:  TC 2C
dátum a čas:                    23.10.2022, nedeľa,      07:45           SRP:   10:00

Cieľ rally a odovzdávanie cien
miesto:                            TC 11B, cieľová rampa, Košice            SRP:  TC 6B
dátum a čas:                     23.10.20222, nedeľa,   13:45            SRP:   14:45

Záverečná technická kontrola
miesto:                            Moris Slovakia s.r.o., Alejová 4, Košice
dátum:                             23.10.2022, nedeľa, ihneď po príchode do cieľa rally

Zverejnenie predbežných klasifikácii
miesto:                            oficiálna informačná tabuľa
dátum:                             23.10.2022, nedeľa,      16:00