Program súťaže

Uzávierka prihlášok s redukovaným prihlasovacím vkladom
dátum:                            04.10.2018, štvrtok, 24:00

Uzávierka prihlášok na súťaž, objednávok na shakedown a priestory v servisnom parkovisku
dátum:                            07.10.2018, nedeľa, 24:00

Zverejnenie zoznamu prihlásených a harmonogramu technického preberania
miesto:                           www.rallye.sk
dátum:                            11.10.2018, štvrtok

Registrácia na obhliadku trate, výdaj itinerárov a GPS zariadení
miesto:                           Riaditeľstvo súťaže
dátum a čas:                 18.10.2018, štvrtok,      14:00 – 19:00 
SRP:                                20.10.2018, sobota,      08:00 – 08:30  

Obhliadka trate - obhliadka jednotlivých RS podľa harmonogramu uvedeného v Prílohe 2 ZU
začiatok obhliadky:     18.10.2018, štvrtok,      15:00
koniec obhliadky:        20.10.2018, sobota,      10:30             SRP:  09:00 - 16:00  

Voliteľné administratívne preberanie – okrem SRP a RŠ
miesto:                           Riaditeľstvo súťaže
dátum a čas:                 18.10.2018, štvrtok,      19:00 – 21:00  

Otvorenie servisného parkoviska   
miesto:                           parkovisko, Riaditeľstvo súťaže
dátum a čas:                 19.10.2018, piatok,       07:00             
SRP:                                20.10.2018, sobota,      07:00

Otvorenie tlačového strediska a začiatok akreditácii
miesto:                           Riaditeľstvo súťaže, tlačové stredisko
dátum a čas:                 19.10.2018, piatok,       18:00

Voliteľné technické preberanie – pre účastníkov shakedownu
miesto:                           Riaditeľstvo súťaže
dátum a čas:                 19.10.2018, piatok,       19:00 – 21:00

Administratívne preberanie - podľa zverejneného harmonogramu
miesto:                           Riaditeľstvo súťaže, sekretariát
dátum a čas:                 20.10.2018, sobota,      07:00 – 10:00   SRP:  17:30 – 18:30

Technické preberanie - značenie a plombovanie mechanických častí podľa zverejneného harmonogramu
miesto:                           Riaditeľstvo súťaže
dátum a čas:                 20.10.2018, sobota,      07:30 – 11:00   SRP:  18:00 – 19:30

Shakedown (voliteľný, platený) – okrem SRP
miesto:                           Opátka (N48°48´43,8´´, E21°03´30,8´´)
dátum a čas:                 20.10.2018, sobota,      08:00 – 11:00

1. zasadnutie Rady športových komisárov
miesto:                           Riaditeľstvo súťaže, miestnosť RŠK
dátum a čas:                 20.10.2018, sobota,      11:30

Zverejnenie Zoznamov prevzatých posádok a štartovej listiny pre štart 1. etapy (okrem SRP)
miesto:                           Riaditeľstvo súťaže, oficiálna informačná tabuľa
dátum a čas:                 20.10.2018, sobota,      12:30

Štart súťaže (1. vozidlo)         
miesto:                           TC 0, štartová rampa, Hlavná ulica, Košice
dátum a čas:                  20.10.2018, sobota,      14:00             SRP:   21.10.2018, nedeľa, 09:00
miesto - SRP:                 TC 0, Parc fermé Out

Cieľ 1. etapy (1. vozidlo)        
miesto:                           TC 7B, Parc fermé In
dátum a čas:                  20.10.2018, sobota,      20:30

Zverejnenie čiastočnej neoficiálnej klasifikácie CEZ, CEZ HA, predbežnej záverečnej klasifikácie MSR1, MSR HA1, štartovej listiny 2. etapy a štartovej listiny pre SRP
miesto:                           Riaditeľstvo súťaže, oficiálna informačná tabuľa
dátum a čas:                 20.10.2018, sobota,      21:30

Štart 2. etapy  
miesto:                           TC 7C, Parc Fermé Out
dátum a čas:                 21.10.2018, nedeľa,       08:00

Cieľ rally a odovzdávanie cien
miesto:                           TC 13C, cieľová rampa, Hlavná ulica, Košice
dátum a čas:                 21.10.2018, nedeľa,  14:00                 SRP:  po dojazde CEZ, MSR, MSR HA

Záverečná technická kontrola
miesto:                           Riaditeľstvo súťaže
dátum:                            21.10.2018, nedeľa, ihneď po príchode do cieľa rally

Zverejnenie predbežných záverečných klasifikácii
miesto:                           Riaditeľstvo súťaže, oficiálna informačná tabuľa
dátum:                            21.10.2018, nedeľa, 16:00

Zverejnenie oficiálnej záverečných klasifikácii
miesto:                           Riaditeľstvo súťaže, oficiálna informačná tabuľa
dátum:                            21.10.2018, nedeľa, 16:30

 

 

 

 

Prílohy: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon Program 44. Rally Košice156.48 KB