Dotácie na podujatia

  

45. ročník Rally Košice sa bude realizovať s finančnou podporou mesta Košice a Košického samosprávneho kraja.
KSK a mesto Košice schválili na organizáciu 45. ročníka Rallye Košice dotácie vo výške 2000 €.
Auto Klub Košice prijal dňa 17.4.2019 za účelom organizovania 45. Rally Košice dotáciu od Košického samosprávneho kraja vo výške 2000 €.
Auto Klub Košice prijal dňa 12.7.2019 za účelom organizovania 45. Rally Košice dotáciu od mesta Košice vo výške 2000 €.

44. ročník Rally Košice sa realizoval s finančnou podporou mesta Košice
Auto Klub Košice prijal dňa 18.6.2018 za účelom organizovania 44. ročníka Rally Košice dotáciu od mesta Košice vo výške 2000 €.

Dotácia bola použitá na čiastočnú úhradu faktúry za záchranárske vozidlá od Rescue system Slovakia s.r.o vo výške 2890,30 €. Čiastočná úhrada faktúry vo výške 2000 € bola realizovaná dňa 2.11.2018.

 
43. ročník Rally Košice sa realizoval s finančnou podporou mesta Košice

Auto Klub Košice prijal dňa 20.6.2017 za účelom organizovania 43. ročníka Rally Košice dotáciu od mesta Košice vo výške 2000 €.

Dotácia bola použitá na čiastočnú úhradu faktúry za záchranárske vozidlá od Rescue system Slovakia s.r.o vo výške 2258,30 €. Faktúra bola uhradená dňa 31.10.2017. 

 
42. ročník Rally Košice sa realizoval s finančnou podporou mesta Košice a Košického samosprávneho kraja.

Auto Klub Košice prijal za účelom organizovania 42. ročníka Rally Košice tieto dotácie:

1) dotácia od mesta Košice vo výške 2000 € - prijatá dňa 24.6.2016.
Dotácia bola použitá na úhradu nasledovných faktúr:
1) Falck  Záchranná a.s. za sanitky, faktúra vo výške 1150 € bola uhradená dňa 4.10.2016
2) TOITOI&DIXI za použitie mobilných WC vo výške 572,40 € a zábran vo výške 294 €, faktúry boli uhradené dňa 23.8.2016. 

2) dotácia od Košického samosprávneho kraja vo výške 1500 € - prijatá dňa 12.9.2016.
Dotácia bola použitá na úhradu faktúry od Rescue system Slovakia s.r.o. za použitie záhranárskych vozidiel, faktúra vo výške 1500 € bola uhradená dňa 30.9.2016.