Dotácie na podujatia

  

49. ročník Garrett Rally Košice sa realizoval s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja.
KSK v rámci Výzvy ID/2023 schválil dotáciu na organizáciu súťaže vo výške 2000 €, ktorá bola pripísaná na účet Auto klubu Košice  dňa 25.8.2023.
Dotácia KSK bola použitá na čiastočnú úhradu faktúry od DAVKO (vo výške 4140 €) za zabezpečenie rádiového spojenia na súťaži.
Mestské zastupiteľstvo mesta Košice schválilo dňa 12.9.2023 prerozdelenie dotácií pre šport v roku 2023 - pre 49. ročník Rally Košice bola schválená dotácia vo výške 4000 €. Táto suma však bola pripísaná na účet Auto klubu Košice až 27.12.2023.

48. ročník Garrett Rally Košice sa realizoval s finančnou podporou mesta Košice.
Mesto Košice schválilo na organizáciu súťaže dotáciu vo výške 3400 €, ktorá bola pripísaná na účet Auto klubu Košice  3.6.2022.
Dotácia bola dňa 2.11.2022 použitá na:
a) úhradu faktúry od Lesy SR vo výške 1008 € za prenájom lesných ciest pre rýchlostné skúšky
b) čiastočnú úhradu faktúry od Košickej Futbalovej Arény vo výške 2392,00 € za prenájom priestorov vonkajšej a vnútornej infraštruktúry.


47. ročník Rally Košice sa realizoval s finančnou podporou mesta Košice a 
Košického samosprávneho kraja.
Mesto Košice schválilo na organizáciu 47. ročníka Rally Košice dotáciu vo výške 4000 €.
Dotácia bola použitá na čiastočnú úhradu faktúry za záchranárske vozidlá od Rescue system Slovakia s.r.o vo výške 4030,00 €. Čiastočná úhrada faktúry vo výške 4000,00 € bola realizovaná dňa 28.10.2021.

KSK schválil na organizáciu 47. ročníka Rallye Košice dotáciu vo výške 1000 €.
Dotácia bola použitá na čiastočnú úhradu týchto faktúr:
1) faktúra za zdravotnícke zabezpečenie súťaže v celkovej výške 6070,50 €. Čiastočná úhrada faktúry vo výške 604,50 € bola realizovaná dňa 28.10.2021.
2) faktúra za použitie lesnej cesty v celkovej výške 480,00 €. Čiastočná úhrada faktúry vo výške 395,50 € bola realizovaná dňa 29.10.2021.


46. ročník Rally Košice sa mal realizovať s finančnou podporou mesta Košice.
Mesto Košice schválilo na organizáciu 46. ročníka Rally Košice dotáciu vo výške 4000 €.
Auto Klub Košice prijal v priebehu mesiaca júl za účelom organizovania 46. Rally Košice od mesta Košice čiastočnú úhradu dotácie vo výške 2000 €.
V dôsledku zrušenia konania 46. ročníka Rally Košice pre pandemické opatrenia štátu Auto klub Košice vrátil  12.10.2020 obdržanú dotáciu.


45. ročník Rally Košice sa realizoval s finančnou podporou mesta Košice a Košického samosprávneho kraja.
KSK a mesto Košice schválili na organizáciu 45. ročníka Rallye Košice dotácie vo výške 2000 €.
Auto Klub Košice prijal dňa 17.4.2019 za účelom organizovania 45. Rally Košice dotáciu od Košického samosprávneho kraja vo výške 2000 €. Dotácia bola použitá na zaistenie bezpečnosti na súťaži - na čiastočnú úhradu faktúry za  lekársku záchrannú službu od Falck Záchranná a.s. vo výške 2530 €. Čiastočná úhrada faktúry vo výške 2000 € bola realizovaná dňa 5.11. 2019.

Auto Klub Košice prijal dňa 12.7.2019 za účelom organizovania 45. Rally Košice dotáciu od mesta Košice vo výške 2000 €. Dotácia bola použitá na zaistenie bezpečnosti na súťaži - na čiastočnú úhradu faktúry za záchranárske vozidlá od Rescue system Slovakia s.r.o vo výške 2580,80 €. Čiastočná úhrada faktúry vo výške 2000 € bola realizovaná dňa 5.11. 2019.


44. ročník Rally Košice sa realizoval s finančnou podporou mesta Košice
Auto Klub Košice prijal dňa 18.6.2018 za účelom organizovania 44. ročníka Rally Košice dotáciu od mesta Košice vo výške 2000 €.
Dotácia bola použitá na čiastočnú úhradu faktúry za záchranárske vozidlá od Rescue system Slovakia s.r.o vo výške 2890,30 €. Čiastočná úhrada faktúry vo výške 2000 € bola realizovaná dňa 2.11.2018.

 
43. ročník Rally Košice sa realizoval s finančnou podporou mesta Košice
Auto Klub Košice prijal dňa 20.6.2017 za účelom organizovania 43. ročníka Rally Košice dotáciu od mesta Košice vo výške 2000 €.
Dotácia bola použitá na čiastočnú úhradu faktúry za záchranárske vozidlá od Rescue system Slovakia s.r.o vo výške 2258,30 €. Faktúra bola uhradená dňa 31.10.2017. 

 
42. ročník Rally Košice sa realizoval s finančnou podporou mesta Košice a Košického samosprávneho kraja.
Auto Klub Košice prijal za účelom organizovania 42. ročníka Rally Košice tieto dotácie:

1) dotácia od mesta Košice vo výške 2000 € - prijatá dňa 24.6.2016.
Dotácia bola použitá na úhradu nasledovných faktúr:
- Falck  Záchranná a.s. za sanitky, faktúra vo výške 1150 € bola uhradená dňa 4.10.2016
- TOITOI&DIXI za použitie mobilných WC vo výške 572,40 € a zábran vo výške 294 €, faktúry boli uhradené dňa 23.8.2016. 

2) dotácia od Košického samosprávneho kraja vo výške 1500 € - prijatá dňa 12.9.2016.
Dotácia bola použitá na úhradu faktúry od Rescue system Slovakia s.r.o. za použitie záhranárskych vozidiel, faktúra vo výške 1500 € bola uhradená dňa 30.9.2016.