46. Rally Košice

46. Rally Košice sa uskutoční v dňoch 15 - 18.10.2020.
Bude to dvojetapová súťaž s celkovou dĺžkou trate rýchlostných skúšok do 150 km.

Súťaž bude zaradená do:
- FIA CEZ majstrovstvá 
- FIA CEZ majstrovstvá historických automobilov v rallye 
- Majstrovstvá Slovenska v rally 
- Majstrovstvá Poľska v rally 
- Majstrovstvá Slovenska v rally historických automobilov

- Majstrovstvá Poľska v rally historických automobilov
- Slovenský Rally Pohár
- Rally Legend (RL)
- Slovenská trofej rally pravidelnosti historických automobilov