48. Garrett RALLY KOŠICE

48. Garrett Rally Košice sa uskutoční v dňoch 20. - 23. október 2022.
Organizátorom súťaže je Auto klub Košice a poľský Automobilklub Rzeszowski je spoluorganizátorom podujatia.
Generálnym reklamný partnerom podujatia je spoločnosť Garrett Motion Slovakia s.r.o.

Súťaž bude zaradená do nasledovných klasifikácií:
-   FIA CEZ majstrovstvá 2022 –14. podujatie (CEZ)
-   FIA CEZ majstrovstvá historických automobilov v rally 2022 – 12. podujatie (CEZH)
-   FIA CEZ majstrovstvá v rally pravidelnosti historických automobilov v rally 2022 – 7.podujatie (CEZR)
- Majstrovstvá Slovenska v rally 2022 – 6. podujatie (MSR)
- Majstrovstvá Poľska v rally 2022 – 8. podujatie (RSMP)
- Majstrovstvá Slovenska v rally historických automobilov 2022 – 6. podujatie (MSRHA)
- MOTUL Majstrovstvá Poľska v rally historických automobilov 2022 – 6. podujatie (HRSMP)
- Slovenský Rally Pohár 2022 – 4. podujatie (SRP)
- Regionálny Rally Pohár (RRP)
- Rally Legend (RL) - podľa Prílohy 7 týchto ZU
- Slovenská trofej v rally pravidelnosti historických automobilov (ST) - podľa Prílohy 8 týchto ZU

Všetky informácie o súťaži a všetky jej dokumenty organizátor postupne zverejní na tejto svojej webstránke.