Divácke miesta na 45. Rally Košice

mapa trate

Pri sledovaní 45. Rally Košice prosíme divákov aby:

-      dodržiavali pokyny usporiadateľov

-      zaujali divácke miesto pred príchodom vozidla S1 (prechádza 60 minút pred 1. súťažným autom)

-      striktne dodržiavali zákaz kladenia ohňa v lesoch

-      zaparkovali svoje vozidlá na takom mieste, aby nebránili prechodu záchranárskych zložiek

-      zaujali na diváckom mieste bezpečné miesto a dbali o svoju osobnú bezpečnosť

-      divácke miesto opustili až po prechode vozidla označeného šachovnicou .

Rýchlostná skúška 1,4 Herľany - 10,70 km:
Plánované časy štartu RS: dňa 19.10.2019, sobota o13:36 a 17:30
Klasická rýchlostná skúška Rally Košice. Prístupové bočné cesty na tejto skúške nie sú, preto je potrebné divácke miesta obsadiť pred uzavretím trate vozidlom S1, ktoré uzatvára trať 1 hodinu pred plánovaným časom štartu rýchlostnej skúšky. Vozidlá potrebne zaparkovať mimo trate rýchlostnej skúšky na bočných lesných cestách.

Divácke miesto 1:  štart rýchlostnej skúšky na konci obce Herľany v smere na Banské. Krátko po štarte séria zákrut s rôznym polomerom. Parkovanie na bočných cestách v obci Herľany, alebo na jednej strane prístupovej cesty do obci Herľany v smere od Bidoviec.

Divácke miesto 2: známe „ esíčko“ za mostom na začiatku stúpania do kopca 3,20 km po štarte rýchlostnej skúšky.                        Parkovanie na bočných lesných cestách, divácke miesto nutné zaujať pred uzavretím trate.

Divácke miesto 3: séria zákrut o 180 stupňov v stúpaní na kóte 4,80 km od štartu rýchlostnej skúšky. Prístup po účelovej lesnej ceste od Bordy. Parkovanie na lesnej ceste.

Divácke miesto 4: pekný „ vracák “ v otvorenom priestore 100 m pred cieľom rýchlostnej skúšky. Príchod od obce Banské.
Parkovanie na bočných obecných cestách v obci Banské.

Rýchlostná skúška 2,3,5 Bogota - 16,70 km:
Plánovaný čas štartu RS: dňa 19.10.2019, sobota - MSR o 14:51, 16:44 a 18:55, SRP o 14:21 a 15:36

Rýchlostná skúška, ktorá sa v posledných ročníkov Rally Košice používa v rôznych variantoch. Celá skúška sa uskutoční na účelovej lesnej ceste, preto je prístup na skúšku možný len peši.

Divácke miesto 5: séria zákrut po štarte rýchlostnej skúšky. Prístup peši od obce Svinica približne 2,50. Parkovanie možné v obci Svinica.

Divácke miesto 6: prudký pravý „ vracák „ na lúke  vo vzdialenosti 5,85 km od štartu. Príchod peši od Pamätníka Dargovských hrdinov približne 1,50 km. Parkovanie na parkoviskách (možnosť občerstvenia) pred pamätníkom.                

Divácke miesto 7: prudký zjazd s tiahlou zákrutou a po 0,45 km prirodzený retárdér. Príchod od obce Zemplínska Teplica 10,00 km po účelovej lesnej ceste. Parkovanie na účelovej lesnej ceste.

Divácke miesto 8: séria zákrut pred cieľom rýchlostnej skúšky. Príchod od Regety. Parkovanie na obecnej ceste medzi obcami Slančík a Ruskov.

Rýchlostná skúška 6,8,10 Ružín - 6,65 km:
Plánované časy štartu RS: dňa 20.10.2019, nedeľa o 08:36, 11:03 a 13:30

RS známa svojou náročnosťou pre množstvo zákrut na úzkej účelovej ceste okolo priehrady Ružín. RS niekedy nazývaná ako „ košické Monte Carlo“.

Divácke miesto 9: prístup na RS možný peši od štartu RS, ktorý je na odbočke na účelovú cestu pred cestným mostom nad priehradou Ružín. Parkovanie pri štarte možné na parkoviskách pred Penziónom Sivec. Divácke miesto je treba zaujať do 07:15

Rýchlostná skúška 7,9 Jahodná - 20,05 km:
Plánované časy štartu RS: dňa 20.10.2019, nedeľa o 09:25 a 11:52

Jedná sa o polookruhovú rýchlostnú skúšku, kde okruh má dĺžku 10,00 km. Prístup divákov motorovými vozidlami bude od 08:00 dňa 20.10.2019 umožnený len po križovatku ulíc Čermeľská a Za štadiónom. Preto je možné divácke miesta obsadiť pred uzavretím trate RS, s tým, že vozidlá je potrebné odstaviť mimo trate RS. Pre presun v rámci úseku Baránok – Alpínka je možné použiť aj detskú železnicu.

Divácke miesto 10: štart RS na parkovisku pri Reštaurácii Baránok. Dobrý výhľad na výjazd smerom na Bankov ako aj podjazd pod traťou RS. Pekné a bezpečné miesta nad traťou RS smerom od štartu RS na Bankov. Parkovanie v okolí štadióna Lokomotíva, peši cca 600 m.

Divácke miesto 11: na kóte 2,30 km od štartu – prirodzený retardér na parkovisku pred Hotelom Bankov alebo na 2,50 km od štartu tiahli nájazd na účelovú lesnú cestu. Parkovanie možné na obecnej ceste smer Horný Bankov. Divácke miesto potrebné zaujať do 08:00.

Divácke miesto 12: výjazd z účelovej lesnej cesty od Bankova na cestu II/547, miesto známe ako miesto štartu pretekov automobilov do vrchu Moris Cup. Veľmi zaujímavé divácke miesto, posádky prechádzajú miestom dva krát. Ideálne bezpečné miesto je na násype s pekným výhľadom. Parkovanie možné na parkoviskách – miestach určených na zvážanie dreva alebo na parkoviskách pred rekreačným zariadením Alpínka. Stanovisko potrebné zaujať do 08:00.

Divácke miesto 13: Prejazd cez železničné priecestie na Alpínke spestrené retardérom z pneumatík. Parkovanie možné na parkoviskách pri rekreačnom zariadení Alpínka, miesto potrebné zaujať do 08:00.

Rýchlostná skúška 11 Bankov - 5,00 km:
Plánovaný čas štartu RS: dňa 20.10.2019, nedeľa o 14:19

Jedná sa o prvých 5,00 km RS Jahodná, keď cieľ RS je na vyústení účelovej lesnej cesty z Bankova na cestu II/547 nad Alpínkou. Pre túto RS platia divácke miesta č. 10,11 a 12.   

Mapky jednotlivých RS

Peter Szczeczina
Auto klub Košice