Divácke miesta na 48. Garrett Rally Košice

Rýchlostná skúška 1,3,5 Izra -10,00 km:
Plánované časy štartu RS: 22.10.2022, sobota o 13:45 , 16:45 a 18:07

Pre Rally Košice známa RS, ktorá sa ale v poslednom období nepoužívala pre nesúhlas správcu účelovej lesnej cesty. Štart rýchlostnej skúšky je na účelovej lesnej ceste nad obcou Slanec. Rýchlostná skúška končí na odbočke k jazeru Izra, kde je aj cieľ skúšky. Upozorňujeme divákov, že na celej RS je prísny zákaz kladenia ohňa.

- Divácke miesto 1: štart RS nad obcou Slanec. Príchod pred uzatváracím vozidlom.
Parkovanie je možné na parkovisku pred vstupom na účelovú lesnú cestu. Upozornenie na prísny zákaz státia na hlavnej ceste pred vstupom na účelovú lesnú cestu.
- Divácke miesto 2: tiahla ľavá zákruta s bezpečnými diváckymi miestami na svahu.
Príchod od obce Slanská Huta, cez areál bývalého poľnohospodárskeho družstva a následne účelovou cestou. Parkovanie na účelovej ceste.

Rýchlostná skúška 2,4 Bogota - 18,65 km:
Plánovaný čas štartu RS: 22.10.2022, sobota o 14:20 a 17:20

Podstatná časť RS sa uskutočňuje na účelovej lesnej ceste, len pre prvých 1,63 km je použitá obecná cesta v úseku Slančík - Regeta. Na RS v časti účelovej lesnej cesty je okrem uvedených diváckych miest zákaz vstupu divákov a prísny zákaz kladenia ohňa.

- Divácke miesto 3: štart v strede obce Slančík a po 300 m spomaľovací retardér na autobusovej otočke.
Prístup je možný peši. Parkovanie je možné v obci Slančík na bočných obecných cestách.
- Divácke miesto 4: na 1,63 km od štartu prudké odbočenie z obecnej cesty na účelovú lesnú cestu na Regete. 250 m pred odbočením je pekný horizont a spomaľovací retardér.
Prístup a parkovanie na obecnej ceste od Ruskova po Regetu.
- Divácke miesto 5: na mieste 12,77 km od štartu RS, prudké odbočenie doľava s následnými rýchlymi zákrutami v klesaní.
Prístup je po účelovej ceste od pamätníka Dargovských hrdinov. Parkovanie je možné na parkovisku pri pamätníku (možnosť občerstvenia) a peší presun 1,10 km alebo priamo na lúke pri odbočení doprava.

Rýchlostná skúška 6, 8 a 10 Jahodná - 12,75 km:
Plánované časy štartu RS: 23.10.2022, nedeľa o 08:20, 09:35 a 12:12

Jedná sa o polookruhovú rýchlostnú skúšku, kde okruh po štarte má dĺžku 200 m. Štart RS je na parkovisku v Čermeli a trať RS pokračuje v smere na AlpInku po ceste II/547. Pri stanici Detskej železnice trať odbočuje doľava a pomocou podjazdu sa vráti na štart RS. Tým sa uzavrie okruh, ktorý posádky absolvujú dvakrát. Po druhom výjazde pokračuje RS po ceste II/547 v smere na Alpinku a Jahodnú až do cieľa RS pri odbočke do Hotela DAM v Košickej Belej.

- Divácke miesto 6: štart RS na parkovisku pri Reštaurácii Baránok. Dobrý výhľad na výjazd smerom na Bankov ako aj podjazd pod traťou RS. Pekné a bezpečné miesta nad traťou RS smerom od štartu RS na Bankov.
Prístup divákov motorovými vozidlami bude od 07:00 umožnený len po križovatku ulíc Čermeľská a Za štadiónom. Preto je možné divácke miesta obsadiť pred uzavretím trate RS, s tým, že vozidlá je potrebné odstaviť mimo trate RS. Pre presun v rámci úseku Baránok – Alpinka je možné použiť aj Detskú železnicu.
- Divácke miesto 7: prejazd cez trať Detskej železnice na Alpínke so spomaľovacím retardérom. Príchod autom do 07:00 a parkovanie na parkoviskách na Alpinke. Možnosť občerstvenia v zariadeniach na Alpinke.
- Divácke miesto 8: spomaľovací retardér z pneumatík na odbočke k rekreačnému zariadeniu Jahodná. Parkovanie na obecnej ceste smerom na Jahodnú, prístup účelovou cestou od obce Vyšný Klátov a Jahodnej.
- Divácke miesto 9: rýchly zjazd pred cieľom RS, ktorý je pri odbočke k Hotelu DAM. Parkovanie je na parkoviskách pred hotelom.
Prístup od obce Košická Belá.

Rýchlostná skúška 7, 9 a 11 Ružín, 6,65 km:
Plánované časy štartu RS: 23.10.2022 nedeľa o 08:48, 10:03 a 12:40

RS je známa svojou náročnosťou pre množstvo zákrut na úzkej účelovej ceste okolo priehrady Ružín. RS niekedy nazývaná ako „košické Monte Carlo“. Štart RS je za mostom cez priehradu Ružín za Košickou Belou a cieľ 1,10 km za priehradným múrom priehrady Ružín na ceste III/3354. RS je prístupná len od štartu alebo cieľa bez možnosti parkovania na RS.

- Divácke miesto 10: štart RS.
Prístup na RS je možný peši od štartu RS a to do 08:00. Parkovanie pri štarte je možné na parkoviskách pred Penziónom Sivec
- Divácke miesto 11: cieľ RS.
Prístup je možný pred uzavretím RS do 08:00. Parkovanie možné na krajnici cesty III/3354 pred odbočkou na most cez rieku Hornád. Peší presun na cieľ RS 2,70 km.

 

Auto klub Košice