História motorizmu v Košiciach, predchodcovia RALLY KOŠICE

Jedna z najstarších automobilových súťaží na Slovensku RALLY KOŠICE oslávi v tomto lete jubilejný päťdesiaty ročník. Vznikla v roku 1971 a za predchádzajúce roky prešla náročnú, ale úspešnú cestu až na výslnie. Pri jej zrode je od prvého ročníka až do dnešných dní Auto Klub Košice.

Motorizmus mal na východe Slovenska veľmi pevné korene, o čom svedčí pohľad do histórie dvadsiatych a tridsiatych rokov. Zapátrajme v archíve a pozrime sa na predchodcov košickej rally. Vtedajší Autoclub Košice usporadúval rad motoristických akcií ako napríklad Spoľahlivostná jazda do Vysokých Tatier a späť, preteky do vrchu na trati Košické Oľšany – Košice, preteky na plochej dráhe v Barci pri Košiciach, 24-hodinová diaľková jazda Slovenskom s názvom Slovenská osma alebo Jazda spoľahlivosti Československom.

V Košiciach sa podľa denníka Kaschauer Zeitung prvý automobil objavil 9. októbra 1900. Správa „Prvý automobil v Košiciach“, informuje o ceste grófa Gejzu Andrássyho zo Sečoviec do Košíc, ktorá trvala 1,5 hodiny. Na začiatku 20. rokov minulého storočia bolo organizovanie motoristických podujatí v celoštátnom meradle brzdené nariadením o zákaze voľného predaja benzínu a zákonným obmedzením súkromných jázd automobilmi, ktoré bolo platné do marca 1921. Najstaršími združeniami organizovaného motorizmu na Slovensku boli bratislavský Autoklub a Autoclub Košice založený v roku 1927.  Zakladacia listina, ako aj stanovy klubu sa nezachovali, ale na základe správy z apríla 1928, je známy rok jeho založenia, ako aj predseda, ktorým bol advokát Dr. József Farkas.

Autoclub Košice k aprílu 1928 disponoval základňou v počte 180 členov. Zasadacie priestory klubu sa nachádzali na Kováčskej ulici. Činnosť zahŕňala organizovanie športových automobilových podujatí, súťaží elegancie, ale aj právnu pomoc automobilistom alebo angažovanie sa vo veciach technickej údržby cestných komunikácií a dopravného značenia a napríklad aj vydávanie automáp alebo autoturistických sprievodcov. Markantný vplyv na jeho ďalšiu činnosť mal dopad hospodárskej krízy, ktorý do značnej miery utlmil aktivity klubu a následné politické udalosti po roku 1938.

Prvou väčšou motoristickou akciou, ktorou sa Autoclub Košice dostal do povedomia verejnosti, bol prvý ročník Spoľahlivostnej jazdy do Vysokých Tatier a späť. Jazda spoľahlivosti sa konala na prelome júna a júla 1928 za účelom „propagácie automobilizmu a motocyklizmu na východnom Slovensku“. Trať v dĺžke 265 km viedla cez Košice, Prešov, Spišské Podhradie, Levoču, Poprad, Tatranskú Lomnicu, Kežmarok, Spišskú Novú Ves, Krompachy a Margecany s cieľom v Košiciach pred hotelom Schalkház. Autoclub Košice zorganizoval ešte dva ďalšie ročníky tejto súťaže, ale s obmenami trate.

Do rozvoja motoristického športu na Slovensku prispel ACK (Autoclub Košice) významnou mierou pretekmi do vrchu na trati Košické Oľšany - Košice. Prvý ročník pretekov sa konal v septembri 1930. Jazdilo sa na krátkej trati s dĺžkou len 4,275 kilometrov. Išlo o prvé rýchlostné preteky na Slovensku a zúčastnilo sa ich 22 jazdcov. Primát drží tiež v usporadúvaní pretekov na plochej dráhe v Barci pri Košiciach. Plochá dráha v Barci bola prvou oficiálnou pretekárskou traťou na Slovensku. Tzv. „Košická plochá dráha“ sa pre ACK, počnúc rokom 1931 stala tradičným podujatím. ACK tak deklaroval oprávnenosť svojho pôsobenia. Časopis Slovenský motorsport upozorňoval na prvé preteky zorganizované 14. júna 1931 nasledovne: „Košický autoklub usporiada v nedeľu klubové automobilové a motocyklové preteky na plochej dráhe na dostihovom závodišti v Barci u Košíc, ktorá je oválna a 2 200 m dlhá. Sú to prvé preteky tohto druhu na Slovensku.“

Dôležitým prínosom do rodiaceho sa motoristického športu na Slovensku bola však Slovenská osma, 24-hodinová diaľková jazda Slovenskom. Styčné body trate boli Bratislava a Košice. Na časový limit 24 hodín bola stanovená maximálna odchýlka 30-tich minút, pričom jazda mala okrem tankovania trvať nepretržite. Preteky sa konali 15. a 16. mája 1932 a celková dĺžka trate bola 1 015 km. Časopis Slovenský motorsport o podujatí napísal: „Bolo veľa obáv o zdar podniku. Ťažká doba, prvý ročník tak veľkej súťaže atď. Ukázalo sa však, že slovenské kluby majú v čs. motorovom športe veľmi dobrú povesť. Ku koncu termínov prihlasovacie lístky priamo pršali. Počet prihlášok dosiahol nečakanej výšky 60. Štartovalo len 49 účastníkov, ale aj to bol pre prvý ročník neznámej súťaže krásny počet. Celkový výsledok prvej „Slovenskej osmy“ prekvapil. Usporiadatelia počuli len slová najväčšej chvály. Slovenské kluby, ktoré usporiadali tento podnik z lásky k športu a k zemi Slovenskej, môžu byť spokojné s vykonanou prácou.“ Po úspechu prvého ročníka Slovenskej osmy mali organizátori ambíciu usporiadať aj druhý ročník, ktorý sa ale pre nedostatok záujemcov zrejme v dôsledku dopadu hospodárskej krízy nekonal.

Ďalším dôležitým podujatím, pri ktorého organizácii vypomáhal aj Autoclub Košice, bola Jazda spoľahlivosti Československom (24. – 28. mája 1933). O veľkom význame podujatia svedčí, že jeho organizáciu zabezpečovalo 18 automobilových klubov združených do tzv. Československého automobilového zväzu, ktorý predstavoval protiváhu k staršiemu AKRČs. Preteky boli rozdelené do piatich etáp, pričom štvrtá etapa viedla zo Zlína do Košíc a piata etapa z Košíc do Bratislavy. Vestník Autoclubu Košice o priebehu východoslovenskej etapy informoval: „Trať viedla Slovenskom cez najobtiažnejšie úseky a, čo sa týka nášho bližšieho okolia, dňa 27. mája smerom do Košíc medzi Rožňavou a Turňou cez serpentíny tzv. Úzkej skaly, dňa 28. mája okolo jednej hodiny rannej cez serpentíny „chválabohu“ a Branisko, ktoré postavili obratnosť súťažiacich a výkonnosť strojov pred ťažkú skúšku.“ Autoclub Košice zorganizoval aj niekoľko podujatí tzv. „motoskijöringu“, pri ktorom bol lyžiar ťahaný výkonným motocyklom. Prvýkrát sa tieto preteky uskutočnili vo februári 1929 v Čermeli pri Košiciach. Preteky v „motoskijöringu“ sa v priebehu 30. rokov stali pravidelným podujatím Autoclubu Košice. Jedinou podmienkou boli priaznivé poveternostné podmienky.

Zánik Autoclubu Košice prišiel na začiatku druhej svetovej vojny a po viac ako tridsaťročnej pauze vznikol v roku 1970 Auto Klub Košice ako ZO Zväzarmu pri VSŽ Košice. Väčšina jeho členov bola zamestnancami VSŽ Košice a činnosť automotoklubu bola v prvých rokoch úzko spojená s touto fabrikou. O rok neskôr odštartoval 1. ročník Rallye VSŽ a začala sa písať nová kapitola motorizmu v Košiciach.

Ďalší spravodajský servis v rámci 50. Garrett RALLY KOŠICE 2024 prinesieme v nasledujúcich tlačových správach. Uverejnené budú postupne na oficiálnej webovej stránke www.rallye.sk a na facebookovom profile.

Zdroj tlačové správy: Archív mesta Košice, fond Magistrát mesta Košice (1923 – 1938).

V Košiciach 14. mája 2024                           

Roman ORDELT
tlačový tajomník
50. Garrett RALLY KOŠICE