Hygienické opatrenia pre účastníkov 47. Rally Košice

Okresy Košice a Košice okolie zostali pre tento týždeň v 2. stupni ohrozenia, čiže v bordovej farbe, a tak organizátori 47. Rally Košice musia pre svoje podujatie zabezpečiť dodržiavanie viacerých hygienických opatrení. Pre účastníkov súťaže bol vydaný Hygienický manuál, ktorý je potrebné akceptovať a riadiť sa ním.


Košická rally sa uskutoční v režime OTP, čo znamená, že sa jej môžu zúčastniť len osoby kompletne zaočkované, testované alebo osoby, ktoré Covid 19 prekonali pred nie viac ako 180 dňami. Čo sa týka očkovania, tak pre domácich účastníkov platí, že sa musia preukázať minimálne antigénovým testom nie starším ako 48 hodín. Zahraniční účastníci potrebujú PCR test nie starší ako 72 hodín. Všetky tieto opatrenia platia nielen pre členov súťažných tímov, ale aj pre organizátorov, traťových komisárov, technických a športových komisárov, delegátov, časomeračov a všetkých ďalších činovníkov či zástupcov médií.

Servisné parkovisko bude rozdelené na sektory, ktoré môže tvoriť len vopred stanovený počet účastníkov. Do priestorov súťaže budú mať povolený vstup iba osoby (OTP) uvedené v zozname účastníkov, ktoré pri vstupe do areálu dostanú náramok pre vstup do príslušného sektora. Usporiadatelia budú kontrolovať, aby nedochádzalo k premiešavaniu osôb z rôznych sektorov. Samozrejmosťou v celom areáli sú prekryté dýchacie cesty pre všetky osoby. Kompletný hygienický manuál je súčasťou Vykonávacích nariadení č.2, ktoré sú zverejnené na oficiálnej stránke organizátora kosice.rallye.sk.

- Vstup na Slovensko pre zahraničných účastníkov

Čo sa týka zahraničných súťažných tímov a ich členov, vzťahuje sa na nich výnimka na základe podporného stanoviska Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe aktuálnej vyhlášky ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie SR. vstupe na Slovensko sa musia preukázať pozývacím listom, ďalej potvrdením o očkovaní alebo negatívnym PCR testom nie starším ako 72 hodín a zároveň potvrdenou registráciou na portáli eHranica.

Čo sa týka zahraničných zástupcov médií, nevzťahuje sa na nich žiadna výnimka. Pokiaľ vstupujú na Slovensko a nechcú podstúpiť povinnú karanténu, jediná možnosť je plná zaočkovanosť. V inom prípade musia podstúpiť na Slovensku karanténu, ktorú môžu ukončiť negatívnym výsledkom PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň karantény. Pri návrate do svojej krajiny je potrebné preveriť si podmienky vstupu platné pre svoju krajinu.

Tlačové stredisko 47. Rally Košice