Informácia o uzávierkach ciest počas 45. ročníka Rally Košice

sobota, 19.10.2019
Cesta medzi obcami Herľany a Banské bude uzavretá od 12:35 do cca 15:00 hoda od 16:30 do cca 18:30 hod.


nedeľa, 20.10.2019
Cesta pri Ružínskej priehrade - medzi odbočkou smerom na Malú Lodinu pri moste za Košickou Belou až po odbočku do chatovej oblasti pred Malou Lodinou (za odbočkou k tunelu) bude uzavretá od 07:35 do cca 14:45 hod.
Organizátor podľa aktuálnej situácie zváži otvorenie cesty na 5 – 10 minút o cca 09:50 a 12:20.

Cesta medzi Košicami a Košickou Belou - cesta (časť Baránok) po odbočku ku Rekreačnému stredisku Jahodná včítane cesty na Horný Bankov a účelovej komunikácii Mestských lesov bude uzavretá od 08:25 do cca 13:30 hod.
V čase cca  o 10:50 budú prepustené iba dohodnuté spoje SAD a DPMK.

Cesta z Baránka na Horný Bankovúčelová komunikácia Mestských lesov (stará Bankovská cesta) budú uzavreté až do cca 15:30 hod.