Informácia o uzávierkach ciest počas 47. ročníka Rally Košice

sobota 16.10.2021

Uzávierka cesty č. III/329 medzi obcami Rankovce – Herľany a cesty č.II/576 v úseku Herľany - Banské v čase: 12:45 - 19:00

Uzávierka obecnej cesty v úseku Regeta – Slančík v čase: 14:00 - 20:00

 

nedeľa 17.10.2021

Uzávierka cesty č. II/547 od Baránku po odbočku k obci Košická Belá a uzávierka obecnej cesty v úseku Baránok - Horný Bankov v čase: 07:30 – 14:00 (Počas uzávierky trate budú prepustené iba dohodnuté spoje SAD a DPMK)

Uzávierka účelovej cesty vedúcej pri priehrade Ružín smerom na Malú Lodinu od mosta za Košickou Belou až po priehradný múr a cesta III/3354 v úseku priehradný múr po odbočku do chatovej oblasti pred Malou Lodinou v čase: 08:30 - 14:30

 

Organizačný výbor Rally Košice