Informácia o uzávierkach ciest počas 48. Garrett Rally Košice

sobota 22.10.2022

1) Uzávierka obecnej cesty v úseku Ruskov – Slančík v čase: 13:20 - 19:00

 

nedeľa 23.10.2022

1) Uzávierka cesty č. II/547 v úseku Košice Čermeľ od Baránka – Alpínka -Jahodná po odbočku k obci Košická Belá v čase: 07:00 – 14:00.
Počas uzávierky trate budú prepustené iba dohodnuté spoje Eurobus a DPMK.

2) Uzávierka obecnej cesty v úseku Košice Čermeľ od Baránka po Horný Bankov v čase: 07:00 – 14:00.
Počas uzávierky trate budú prepustené iba dohodnuté spoje Eurobus a DPMK.

3) Uzávierka účelovej cesty vedúcej pri priehrade Ružín smerom na Malú Lodinu od mosta za Košickou Belou až po priehradný múr a cesta III/3354 v úseku priehradný múr po odbočku do chatovej oblasti pred obcou Malá Lodina v čase: 07:45 - 14:30.

 

Organizačný výbor Rally Košice