Informácia o uzávierkach ciest počas 49. Garrett Rally Košice

nedeľa 22.10.2023

1)  Uzávierka cesty č. II/547 v úseku Košice Čermeľ (od Baránka v smere Alpínka – Jahodná) po odbočku k obci Košická Belá v čase:                         
07:30 – 16:30

Čakajúce vozidlá by mali byť prepustené v čase:          
10:00 - 10:50 a 13:00 - 13:40

 

2)  Uzávierka cesty č. II/547 v oblasti mosta cez Ružín cesty č. III/3357 vedúcej do obce Opátka v čase:                                                                           
08:20 – 16:30

Čakajúce vozidlá by mali byť prepustené v čase:         
10:30 – 11:20 a 13:20 – 14:20

 

3)  Uzávierka účelovej cesty vedúcej pri priehrade Ružín smerom na Malú Lodinu od mosta za Košickou Belou až po priehradný múr a cesta III/3354 v úseku priehradný múr po odbočku do chatovej oblasti pred obcou Malá Lodina v čase:        
08:20 – 16:30