Informácie o súťažných tratiach 42. Rally Košice

Na súťažné posádky 42. ročníka Rally Košice čakajú dve náročné etapy, ktoré tvorí 13 rýchlostných skúšok. V sobotu 10. septembra majú posádky absolvovať trať dlhú 272,4 km, z ktorej 6 RS tvorí 70,8 kilometrov a na nedeľu je pripravená trať dlhá 352,05 km, z ktorej 7 RS tvorí 70,5 km.

Súťažná trať je oproti minulým ročníkom dosť zmenená. V harmonograme zostala len stálica, ktorou je RS Herľany, ktorá sa každoročne nachádza v itinerári, či už jedným alebo druhým smerom. Po ročnej pauze sa opätovne pôjde RS Regeta so štartom za obcou Svinica. Ďalšie štyri rýchlostné skúšky sú v podstate pre košickú súťaž nové. RS Skároš sa už v minulosti jazdila, ale naposledy to bolo pred vyše desiatimi rokmi. RS Uhorná a Rožňava boli v minulosti súčasťou Rally Rožňava a jazdili sa ako súčasť košickej rally iba v sedemdesiatych rokoch.

RS 1, 4 Štós 17,3 km
Je to najdlhšia rýchlostná skúška, ktorá je pre všetky súčasné posádky nová. Štart je zhruba 3 km za obcou Medzev smerom na Štós. Po rýchlej úvodnej časti skúšky, v ktorej bude pre spomalenie posádok vložený jeden klasický retardér a využije sa aj jeden prirodzený retardér, sa posádky dostanú do obce Štós, kde na jej začiatku bude posledný spomaľovací retardér. Za obcou Štós nasleduje stúpanie lesom s viacerými vracákmi. Po 13 kilometroch posádky dosiahnu horizont a začína prudké klesanie do obce Smolník. Cieľ bude tesne pred začiatkom obce. V druhej časti RS je po horizonte niekoľko veľmi atraktívnych miest na sledovanie pretekov. Diváci majú v týchto miestach počas prestávky možnosť vychutnávať aj okolitú prírodu.

RS 2, 5 Uhorná 11,3 km
RS začína na konci obce Uhorná a hneď od štartu čaká na vozidlá poriadne prudké stúpanie s dvomi úvodnými vracákmi. Prvá časť RS, do 3 km, je priam stvorená na celodenný výlet do prírody so sledovaním atraktívnych pretekov. Zhruba medzi 2,5 - 3,0 km RS je niekoľko miest, kde sa dá vidieť skoro celý úsek od štartu a je tak možné sledovať posádku veľmi dlhý čas na trati. Stáva sa, že posádka ešte ani okolo vás neprešla a už môžete sledovať štart nasledujúcej posádky. Podobne ako výhľad na Smolník aj výhľad na Uhornú je úžasný, takže toto miesto určite odporúčame. Po 4 km posádky dosiahnu vrchol stúpania a nasleduje nebezpečný zjazd, v ktorom sa bude rozhodovať o cenných sekundách. Tento zjazd je miestami na nie celkom kvalitnom asfalte, čo tento zjazd ešte sťaží. Cieľ RS je pred odbočkou ku hradu Krásna Hôrka.

RS 3, 6 Rožňava 6,8 km
Táto RS je medzi slovenskými jazdcami a aj divákmi dostatočne známa, aj keď tentoraz sa nepôjde v celej dĺžke, ako sme boli zvyknutí. Vypustený bude úsek na „šotoline“ od tenisových kurtov k okresnému súdu. Všetko ostatné ostáva zachované. Štart a cieľ sú na križovatke ulíc Jarná a Hviezdoslavova v smere po Jarnej ulici. Na tejto RS je niekoľko atraktívnych miest, napr. vracák na križovatke ulíc Štítnická – Kosú-Schoppera alebo ťažká pravá zákruta do zúženej cesty za križovatkou ulíc Janka Kráľa – Akademika Hronca – Kósu-Schoppera. Keďže na tejto RS očakávame veľmi veľa divákov, chceli by sme ich poprosiť,  aby svoje miesto zaujali v dostatočnom predstihu pred štartom. Ďalšou výhodou sledovania RS Rožňava je aj možnosť navštíviť servisné parkovisko, ktoré bude dočasne zriadené na  parkovisku na Štítnickej ulici.

RS 7, 10, 13 Skároš 8,2 km
Je to typická náročná lesná rýchlostná skúška. Začína 1,5 km za obcou Skároš. Účelovou lesnou komunikáciu sa posádky dostanú až na hlavnú cestu medzi obcami Rákoš a Slanec, tesne pred výjazdom bude cieľ a stop. Samozrejme nebudú to mať tak jednoduché. Celá RS vedie po úzkej lesnej ceste, na oboch stranách cestu lemujú stromy, takže jazdci budú musieť jazdiť rýchlo ale hlavne bezpečne, lebo aj tá najmenšia chybička môže spôsobiť veľké škody.

RS 8, 11 Herľany 13,15 km
Túto RS nie je potrebné predstavovať. Je to skúška charakteristická pre košickú rally, ktorú zvykli zaraďovať do svojho programu aj iní organizátori. Štart je za obcou Rankovce, posádky ďalej čaká prejazd parkoviskom v obci Herľany pri gejzíre a po výjazde z obce ešte spomalia na retardéri na veľmi dlhej rovine. Následne posádky vojdú do lesa, kde začne stúpanie a zhruba po 9 km dosiahnu horizont, za ktorým nasleduje klesanie do obce Banské, pred ktorou je cieľ RS. Celá lesná časť RS, či už v stúpaní, alebo klesaní je plná vracákov. Na RS je viacero miest, kde môžete posádku sledovať ako pomaly k vám stúpajú. Najobľúbenejším diváckym miestom na tejto RS sú takzvané mostíky.

RS 9, 12 Regeta 9,8 km
RS začína 1 km za obcou Svinica na účelovej lesnej komunikácii. Po prejazde lesnou časťou, ktorá je veľmi rýchla, sa posádky dostanú na cestu Slanec – Ruskov a po prejazde spomaľovacím retardérom prejdú cieľ pred obcou Ruskov. Okrem “umelého” retardéru sú ešte v lese aj dva prirodzené retardéry.

Okrem rýchlostných skúšok sa tento rok uskutoční pred rally aj shakedown v obci Čakanovce. Prebehne v piatok od 12:00 do 17:00 hod. v závislosti od počtu prihlásených posádok.

Tlačové stredisko 42. Rally Košice