Informácie o tratiach 45. Rally Košice

mapa trate

Na súťažné posádky 45. ročníka Rally Košice čakajú dve náročné etapy, ktoré tvorí 11 rýchlostných skúšok. V sobotu 19. októbra 2019 majú posádky absolvovať 1. etapu -  trať dlhú 281,45km, v ktorej 5 rýchlostných skúšok tvorí 71,50 kilometrov a na nedeľu 20.10.2019 je pripravená 2. etapa - trať dlhá 224,85 km, v ktorej 6 rýchlostných skúšok má dĺžku 65,05 km. Celková dĺžka trate je teda 506,30 km a trať rýchlostných skúšok je 136,55 km, čo je 26,97 % celkovej dĺžky trate.


RS 1,4, Herľany
Dĺžka: 10,70 km
Túto RS nie je potrebné predstavovať. Štart je pred obcou Herľany na odbočke v smere na obec Banské. Po štarte na veľmi dlhej rovine posádky spomalia retardéry. Následne súťažné autá vojdú do lesa, kde začne stúpanie a zhruba po 9 km dosiahnu horizont, za ktorým nasleduje klesanie do obce Banské, pred ktorou je cieľ RS. Celá lesná časť RS, či už v stúpaní, alebo klesaní je plná jazdecky i divácky zaujímavých vracákov.

RS Herľany

RS 2,3,5 Bogota
Dĺžka: 16,70 km
Celá rýchlostná skúška bude prebiehať na úzkej účelovej lesnej ceste. Štart je približne 2 km za obcou Svinica pri vstupe do lesa. Hneď po štarte nasleduje séria ťažkých zákrut rôzneho polomeru. Na vzdialenosti 1,30 km od štartu príde križovatka, kde bude spomaľovací retardér v delte. Trať RS odbočí doľava a bude pokračovať v miernom stúpaní na kvalitnom asfalte rýchlym úsekom až na vzdialenosť 4,90 km, kde je krásna tiahla ľavá zákruta s kompresiou, za ktorou nasleduje prudké odbočenie na križovatke doprava. Trať pokračuje po vrstevnici sériou zákrut rôzneho polomeru až na vzdialenosť 7,20 km, kde je známe „esičko“ s mostíkom. Po esičku začne trať RS prudko stúpať veľmi technickým úsekom s množstvom zákrut až o 180 stupňov. Na tomto úseku trate bolo väčšie množstvo nebezpečných dier v asfalte, ktoré organizátor dal opraviť. Na kóte 11,05 km od štartu RS pri odbočke k radarovej stanici dosiahnu posádky najvyšší bod RS a následne začnú prudko klesať 4,45 km na novom asfalte. Na tomto rýchlom úseku sú viacerá zákruty „na srdce“, kde sa bude rozhodovať o dosiahnutých časoch na tejto RS. Na 15,05 km sa posádky dostanú na križovatku lesných ciest, kde sa využije delta ako prirodzený retardér. Trať RS bude pokračovať klesaním so sériou rýchlych zákrut až do cieľa RS, ktorý je na Regete na vyústení lesnej cesty na obecnú cestu spájajúcu obce Ruskov a Slančík.

RS Bogota


RS 6,8,10 Ružín
Dĺžka: 6,65 km
RS Ružín je síce krátka, ale veľmi náročná RS, ktorá sa celá uskutoční na úzkej ceste s množstvom zákrut okolo Ružínskej priehrady. Táto RS je posádkami veľmi obľúbená, pretože má vysokú športovú úroveň. Štart RS je pred mostom cez Ružín za obcou Košická Belá a pokračuje až k priehradnému múru priehrady Ružín. Po zjazde od priehradného múru nasledujú dva prirodzené retardéry a cieľ RS na odbočke k parkovisku. 

 

RS Ružín


RS 7,9 Jahodná
Dĺžka: 20,05 km
RS Jahodná má podobu polookruhovej RS, ktorá je zvláštna tým, že samotný okruh má dĺžku 10,00 km. Štart rýchlostnej skúšky je na parkovisku v Košiciach - Čermeli. Po štarte trať pokračuje v stúpaní na Bankov, kde pred hotelom je prirodzený retardér na parkovisku. Po 2,20 km trať odbočí na úzku lesnú cestou s množstvom zákrut až na vzdialenosť 5,00 km, čo je rýchly zjazd na hlavnú cestu II/547 a to v mieste štartu bývalých pretekov do vrchu Moris Cup Jahodná. Po výjazde na hlavnú cestu trať RS pokračuje v smere do Košíc. Po 300 m po výjazde nasleduje spomaľovací retardér a po prejazde železničného priecestia pokračuje trať rýchlym úsekom po kvalitnom asfalte. Pre zníženie rýchlosti je dvakrát použitý prirodzený retardér s odbočením na parkoviská pri ceste a dvakrát umelý retardér z pneumatík. Po 10,00 km sa posádky podjazdom pri zastávke detskej železnice dostanú na štart RS. Ďalej pokračujú až po výjazd na hlavnú cestu II/547, kde na 15,00 km obočia doľava smerom na Jahodnú a pokračujú po trati pretekov do vrchu na Jahodnú. V tomto úseku trate je široká cesta s rýchlymi  zákrutami a posledných 2,20 km je trať zúžená s množstvom zákrut rôzneho polomeru. 500 m pred odbočkou k rekreačnému zariadeniu Jahodná je cieľ tejto rýchlostnej skúšky.  

RS 11 Bankov
Dĺžka: 5,00 km
RS Bankov sa uskutoční na prvej časti RS Jahodná a to od štartu RS v Čermeli až po výjazd na cestu II/547. Cieľ RS je pri prameni a STOP RS na výjazde na hlavnú cestu.

Auto klub Košice