Informácie pre súťažiacich o shakedowne

Organizátor 42. RALLY KOŠICE pripravil pre súťažiacich možnosť testovať súťažné vozidlá pred štartom rally na platenom shakedowne, tak ako je uvedené v čl. 12.10 zvláštnych ustanovení. Uvádzame doplňujúce informácie:

1) Termín: piatok, 09.09.2016, 12:00 - 17:00

2) Miesto: obecná cesta z obce Čakanovce po vyústenie na št. cestu Bidovce – Herľany

3) Dĺžka: 1,6 km, z toho meraný úsek 1,35 km

4) Servis: letisko Bidovce, 1,7 km od „Stop“ a 2, 4 km na „Štart“ shakedownu

5) Zabezpečenie:  ako RS, tj. sanitné vozidlo, záchranný systém, rádiové spojenie, meranie času

6) Časový harmonogram: pripraví organizátor podľa počtu prihlásených, štartový interval bude minimálne 30 sekúnd.

7) Poistenie:  na shakedown sa vzťahuje poistenie súťaže za škody voči tretím osobám.
Posádky sa zúčastňujú na vlastné nebezpečie a znášajú vzniklé škody na zdraví a majetku.

8) Účasť:  zúčastniť sa môžu iba posádky, ktoré prešli administratívnym preberaním so súťažným vozidlom, ktoré prešlo technickým preberaním a je označené predpísanými nálepkami. Nie je dovolená žiadna zámena členov posádok oproti stavu na administratívnom preberaní.

9) Obhliadka: v čase do začiatku shakedownu, nie je obmedzená počtom prejazdov

10) Priebeh:  posádka sa dostaví na štart podľa harmonogramu. Tu jej bude do jazdného výkazu zaznamenaný štart. Po absolvovaní shakedownu sa posádka vráti do servisu  v Bidovciach alebo sa zaradí na ďalší prejazd. Počet jázd posádky v danom časovom harmonograme nie je obmedzený.

11) Poplatok: poplatok 100 € je potrebné uhradiť pri prevzatí itinerára

12) Prihlasovanie: mailom na adresu autoklub@rallye.sk do piatku, 2.9.2016. 

Upozornenie: Žiadame o dodržiavanie obmedzenia rýchlosti na 30 km/hod. na príjazdovej ceste k shakedownu v obci Čakanovce!