Klasifikácia Majstrovstiev Maďarska na 40. Rally Košice ostala neuzavretá

Uplynulý víkend mali všetci nadšenci motoršportu možnosť zažiť predposledné podujatie majstrovstiev Slovenska v rally, ktoré sa konalo v centre východného Slovenska. Jubilejná 40. Rally Košice je teda už šťastne za nami, no neobišla sa bez komplikácií, ktoré spôsobila maďarská posádka Dávid Botka – Péter Mihalik jazdiaca s vozidlom Mitsubishi Lancer Evo IX R4. Na množiace sa otázky zo strany ostatných súťažiacich a aj motoristickej verejnosti prináša organizátor súťaže toto vysvetlenie.

Maďarská dvojica so štartovným číslom 10 obsadila na jedenástich rýchlostných skúškach 40. Rally Košice 3. miesto v absolútnom poradí. Dodnes však tento výsledok nebol potvrdený a to z toho dôvodu, že menovaná posádka sa podľa ústneho vyjadrenia príslušníkov polície dopustila viacerých dopravných priestupkov (opakovane porušila povolenú rýchlosť, zohrievala pneumatiky v protismere, jazdila cez plnú čiaru, nemala pri sebe predpísané doklady a ohrozila chodcov). Tieto priestupky chcela hliadka riešiť priamo na štarte rýchlostnej skúšky Peva. Okrem toho posádka ignorovala policajnú hliadku, ktorá sa ju snažila zastaviť a následne sa jazdec odmietol preukázať vodičským preukazom. Táto situácia bola po súťaži riešená na zasadnutí rady športových komisárov, ktorá pre nedostatok informácii v danom čase nemohla prijať konečné stanovisko. Posádka bola podmienečne zaradená do záverečnej klasifikácie, ktorá sa týmto neuzavrela a teda nie je konečná. Aktuálne sa čaká na rozhodnutie polície, ktorá v správnom konaní rieši vyššie uvedené porušenia dopravných predpisov. Podľa výsledku rozhodnutia polície bude posádka buď klasifikovaná na 3. mieste alebo bude zo súťaže vylúčená.

Každá súťažná posádka je pri presune po verejných komunikáciách riadnym účastníkom cestnej premávky a musí v plnom rozsahu rešpektovať jej predpisy.