Manuál pre divákov a divácke miesta na 49. Garrett Rally Košice

49. Garrett Rally Košice je pár dní pred svojím štartom a po zverejnení mapy trate prinášame aj manuál pre divákov, ktorým by sa na automobilovej súťaži mali riadiť. Zároveň pridávame divácke miesta, ktoré odporúčame pre sledovanie tejto súťaže.

Všeobecne platí, že diváci pri sledovaní automobilovej súťaže musia stáť na bezpečných miestach a dodržiavať pokyny traťových komisárov. Pri nedodržaní základných pravidiel môžu ohroziť bezpečnosť seba a svojich blízkych a tiež súťažnej posádky. Prečo aj svojich blízkych? Často sa stáva, že fanúšik chce mať lepšiu fotografiu alebo silnejší zážitok, prípadne podporiť obľúbenú posádku a presunie sa na nebezpečné miesto, na ktoré ho nasledujú jeho známi. Ohrozuje takto nielen seba ale aj ostatných. Prosíme, správajte sa zodpovedne.

Súťažná trať sa uzatvára jednu hodinu pred štartom prvého súťažného vozidla. Túto informáciu dostávajú diváci prejazdom vozidla označeného ako S1. Od tohto času je pohyb divákov po trati neželaný a teda nebezpečný. Otvorenie trate je signalizované prejazdom vozidla označeného šachovnicou.

Všeobecné pravidlá, kde diváci môžu stáť:
- v zriadených diváckych miestach
- v dostatočnej vzdialenosti od trate za páskou
- na miestach dostatočne vyvýšených nad traťou
- za pevnou stenou resp. prekážkou

Všeobecné pravidlá, kde diváci nesmú stáť:
- v zakázaných miestach, pred páskou alebo zábranou
- v únikových zónach a vo vnútri opáskovania
- pod úrovňou cesty (až do dostatočnej vzdialenosti)
- v miestach oproti prichádzajúcim vozidlám
- v miestach intenzívneho brzdenia alebo akcelerácie po obidvoch stranách trate
- po obidvoch stranách trate pri skokoch a horizontoch, hlavne za nimi
- diváci nesmú sedieť pri páskach, na nízkych plotoch a zvodidlách
- pred pevnými prekážkami

Do programu 49. Garrett Rally Košice boli zaradené dve rýchlostné skúšky s tromi prejazdmi.

RS 1,3,5 Jahodná (13,15 km)
Štart o 8:57 len pre posádky MSR, štart o 11:53 pre posádky MSR+SRP+RRP, štart o 14:49 pre posádky MSR+SRP.

Rýchlostná skúška Jahodná sa oproti minulému ročníku koná v podstate nezmenenom tvare. Štart RS je na parkovisku pri Baránku, pokračuje k stanici Detskej železnice, kde odbočí doľava a pomocou podjazdu sa vráti na hlavnú cestu pri štarte. Po absolvovaní tohto malého kolečka pokračujú posádky smerom k železničnému priecestiu na Alpinke. Nasleduje stúpanie smerom k Jahodnej a krátke klesanie do cieľa, ktorý je umiestnený pri odbočke k hotelu DAM v Košickej Belej.

Divácke miesta:

1. Štart RS – štart a otočka pre divákov – divácky obľúbené miesto.
Parkovanie odporúčame divákom zabezpečiť ďalej od štartu RS, aby nebránili v prejazde súťažných vozidiel na štart RS, prípadne na Bankove pred štartom RS. 2. Alpinka – prejazd cez železničné priecestie so spomaľovacím retardérom.
Zaparkovanie na Alpinke bude možné len do uzatvorenia trate RS. Príchod je možný aj vláčikom smerom od Baránka alebo peši od Bankova.
3. Retardér pri odbočke k Rekreačnému stredisku Jahodná. Výjazd zo zákruty do umelého retardéra a rýchly odjazd.
Zaparkovanie pri Rekreačnom stredisku alebo na ceste k nemu bude možné len do uzatvorenia trate RS. Prístup je možný účelovou cestou od obce Vyšný Klátov.

RS 2,4,6 Malý Folkmár (14,40 km)
Štart o 9:28, o 12:24 a o 15:20 len pre posádky MSR. Súčasťou RS Malý Folkmár je RS Ružín, ktorá štartuje za Mostom Ružín.

Rýchlostná skúška Malý Folkmár vznikla spojením RS Zlatník a RS Ružín s prejazdom cez Most Ružín. RS štartuje po odbočení na účelovú cestu pri bývalom rekreačnom zariadení Zlatník. Úzkou lesnou kľukatou cestou so stúpaním i klesaním sa posádky dostanú na komunikáciu vedúcu od obce Opátka smerom k Mostu Ružín. Po prejazde mostom pokračujú popri vodnej nádrži Ružín až do cieľa, ktorý sa oproti prechádzajúcim rokom posunul približne o jeden kilometer smerom k obci Malá Lodina.

Divácke miesta:

1. Most Ružín – príjazd od obce Opátka cez spomaľovací trojuholník na most, zároveň štart RS Ružín pre Slovenský rally pohár. Most Ružín bude prístupný smerom od obce Veľký Folkmár. Upozorňujeme, že na ceste prebiehajú práce a je tam semafór. Smerom od Košickej Belej bude prístup možný len v časoch otvorenia cesty.
Parkovanie bude možné pred uzatvorením cesty na parkovisku za Bradanom, prípadne pri Hoteli Sivec smerom od Košickej Belej.

Časový harmonogram 22.10.2023
08:57 RS1 Jahodná
09:28 RS2 Malý Folkmár
11:53 RS3 Jahodná
12:24 RS4 Malý Folkmár
14:49 RS5 Jahodná
15:20 RS6 Malý Folkmár

Tlačové stredisko 49. Garrett Rally Košice