Naplánujte si svoj harmonogram na 45. Rally Košice včas!

rampa

Už len týždeň zostáva do štartu 45. ročníka Rally Košice, ktorý uzavrie sezónu Majstrovstiev Slovenska v rally 2019. S ukončením prihlasovania súťažných posádok sa blíži aj uzávierka príjmu akreditácií zástupcov médií.

45. Rally Košice sa uskutoční budúci týždeň, v dňoch 18.-20. októbra. Piatkový deň bude už tradične určený na administratívu a písanie rozpisu, pričom sobota a nedeľa budú súťažnými dňami. Posádky sa okrem premiestňovania sa po rýchlostných skúškach budú presúvať aj medzi dvomi, resp. tromi parkoviskami. Všetky tieto plochy boli vytvorené tak, aby posádkam čo najviac skrátili prejazdy medzi rýchlostnými skúškami. Tým hlavným bude servisné parkovisko v Rekreačnom stredisku na Jahodnej, ktoré bude otvorené v piatok od 7:00 hod. V týchto priestoroch bude umiestnené aj celé riaditeľstvo súťaže.

Krátku chvíľu strávia pretekári na Hlavnej ulici v Košiciach, kde bude v sobotu od 13. hodiny prebiehať slávnostné otvorenie súťaže. Odtiaľ sa už všetci presunú smerom na prvú rýchlostnú skúšku. Po prejdení RS1 Herľany a RS2 Bogota sa súťažné posádky nebudú vracať na Jahodnú, ale absolvujú preskupenie a „servisnú zastávku“ na blízkom letisku v Bidovciach, kde ich môže sprevádzať malé servisné vozidlo. Do týchto priestorov sa vrátia ešte na vzdialené dotankovanie a to po RS3 Bogota a RS4 Herľany. Po treťom prejazde RS Bogota sa vrátia do servisu na Jahodnej, odkiaľ zamieria do uzavretého parkoviska pred Hotelom Garden v Košickej Belej.

Nedeľa bude na premiestňovanie jednoduchšia. Po výbere vozidiel z uzavretého parkoviska absolvujú súťažné posádky 15-minútový servis na Jahodnej. Po ňom prídu na rad RS 6,8 Ružín a RS 7,9 Jahodná rozdelené jednou návštevou servisu na Jahodnej. Posledné dve skúšky RS 10 Ružín a RS 11 Bankov privedú súťažné posádky na cieľovú rampu opäť do centra Košíc.

Aj kvôli týmto náročnejším presunom upozorňujeme akreditované médiá, aby si svoj harmonogram naplánovali tak, aby nemali pri svojej práci problém so vstupom do servisu či na trate rýchlostných skúšok. Na 45. Rally Košice sa prihlásilo 56 posádok a hlavné je, aby tieto bezproblémovo absolvovali celý program súťaže. Akreditačné podmienky a formulár sú zverejnené na webovej stránke organizátora kosice.rallye.sk. Prosíme, aby si ich všetci žiadatelia o akreditáciu pozorne prečítali a riadili sa nimi.

Zároveň by sme chceli požiadať aj fanúšikov, aby dbali na svoju bezpečnosť, nestáli v zakázaných priestoroch, únikových zónach či pod úrovňou vozovky a rešpektovali pokyny traťových komisárov.

 

Zdenka Frývaldská
Tlačový tajomník 45. Rally Košice