National Appeal Court decided about Rally Košice winners / Národný odvolací súd rozhodol o víťazoch Rally Košice

Národný odvolací súd Slovenskej asociácie motoristického športu sa v štvrtok 17. septembra 2015 zaoberal odvolaním, ktoré podal súťažiaci RUFA Sport. Odvolanie sa týkalo technického protestu podaného Melico Racing voči súťažnému vozidlu Ford Fiesta RS WRC posádky Grzyb Grzegorz – Hundla Robert. 

Na základe rozhodnutia o odvolaní NOS SAMŠ vstupuje do platnosti rozhodnutie RŠK o vylúčení poľskej posádky zo súťaže a absolútnym víťazom 41. Rally Košice je posádka Melichárek Jaroslav – Melichárek Erik (Melico Racing) na vozidle Ford Fiesta RS WRC, ktorá je zároveň víťazom klasifikácie MSR.

Ostatné výsledky 41. Rally Košice ostávajú v platnosti.

The National Appeal Court of the Slovak association of motorsport in Thursday, September 17, 2015 dealt with the appeal brought by the competitor Rufa Sport. The appeal concerned the technical protest filed by Melico Racing against competing car Ford Fiesta RS WRC of the crew Grzegorz Grzyb - Hundla Robert.

Based on the Court decision enter into the force Stewards decision which decided about exclusion of the Polish crew from the competition. The overall winner of the 41. Rally Košice is crew Jaroslav Melichárek - Melichárek Erik (Melico Racing) on the vehicle Ford Fiesta RS WRC. They also won the MSR classification.

Other results of the 41. Rally Košice remain valid.

Gabriela Szczeczinová