Odštartujte na 48. Garrett Rally Košice ako účastníci rally pravidelnosti

Auto klub Košice počas svojej vyše 50-ročnej existencie organizoval i spoluorganizoval spolu už 101 tradičných súťaží rally moderných vozidiel. Okrem nich sa podieľa aj na priebehu maratónskych rally historických vozidiel. Staňte sa súčasťou takejto udalosti a absolvujte so svojím vozidlom 48. Garrett Rally Košice!

Maratónske rally súťaže sa u nás stretávajú stále s nevšedným záujmom slovenskej motoristickej verejnosti.  Prvá z diaľkových rally, na ktorej organizácii sa podieľal košický auto klub, bola Midnight Sun to Red Sea v roku 2002. Viedla zo švédského Ostersunde "od polnočného slnka k Červenému moru", konkrétne do jordánskej Akaby. V rokoch 2013 a 2016 ju nasledovali dva ročníky známej Rally Peking – Paris. Všetky tri transkontinentálne rally patrili medzi významné míľniky košického Auto klubu. Práve jeho členovia totiž zabezpečovali prejazd týchto posádok cez slovenské územie, merané úseky i servisné zázemie. Historické vozidlá majú a pravdepodobne ešte aj dlho budú mať medzi fanúšikmi svoju obľubu, a preto na nich organizátori nezabúdajú.

Súťaž 48. Garrett Rally Košice, ktorá sa bude konať 21.-23. októbra 2022, je zaradená okrem viacerých šampionátov moderných vozidiel aj do FIA Majstrovstiev Zóny strednej Európy v rally historických automobilov, FIA Majstrovstiev Zóny strednej Európy v rally pravidelnosti historických automobilov, Majstrovstiev Slovenska historických automobilov v rally, MOTUL Majstrovstiev Poľska v rally historických automobilov, Rally Legend a Slovenskej trofeje v rally pravidelnosti historických automobilov. Všetky tieto šampionáty patria práve starším vozidlám a my by sme radi upriamili pozornosť na pravidelnosť, na ktorej môžete odštartovať za naozaj jednoduchých podmienok.

Definícia Slovenskej trofeje v rally pravidelnosti historických automobilov

Trať rally pravidelnosti pozostáva z viacerých skúšok pravidelnosti, medzi ktorými sú spojovacie úseky. Skúška pravidelnosti je skúškou dodržania predpísanej priemernej rýchlosti  na určenej trati. To znamená, že na každú skúšku pravidelnosti, je predpísaný čas, ktorému sa má posádka čo najviac priblížiť a tiež priemerná rýchlosť, ktorú by posádka nemala prekročiť o viac ako 10%, inak jej môže byť udelený trest. Absolútna hodnota rozdielu medzi predpísaným a dosiahnutým časom určuje počet trestných bodov. Najúspešnejšou sa stáva posádka s najnižším počtom trestných bodov.

V rámci „historickej pravidelnosti“ môže posádka odštartovať na rôznych vozidlách, ktoré majú vydaný historický alebo národný historický technický preukaz (HTP / NHTP), preukaz FIA HRCP, SAMŠ RLTP, NHRCP, tiež vozidlá s atestáciou FIVA a zvláštnym evidenčným číslom „H“ vyrobené po roku 1955 či cestovné a upravené cestovné vozidlá homologované v rokoch 1991 – 1996. My by sme ale radi upriamili pozornosť na tú najjednoduchšiu možnosť, ktorou sú sériové vozidlá s evidenčným číslom, platným technickým preukazom, platnou technickou a emisnou kontrolou, vyrobené od 1.1.1955 do 31.12.1999. Pre všetky vozidlá sa odporúča bezpečnostné vybavenie – ochranný rám, hasiaci prístroj, bezpečnostné pásy a sedadlá, odpojovač elektrického obvodu. Pre posádku sa odporúča aj prilba schválená pre cestnú premávku, dlhý rukáv, dlhé nohavice, spodné prádlo, rukavice a povinná je pevná športová obuv.

Posádku tvorí jazdec a spolujazdec, ktorí môžu byť držiteľmi medzinárodnej alebo národnej licencie jazdca vydanej ASN štátu CEZ, národnej licencie SAMŠ alebo im postačuje denná licencia, ktorú získajú na administratívnom preberaní po preukázaní vodičských preukazov a dokladov od vozidla. Takáto posádka následne absolvuje technické preberanie a povinnú rozpravu jazdcov. Obhliadka trate v tomto prípade nie je povolená. Posádka dostáva itinerár a predpísané časy a priemernú rýchlosť minimálne jednu hodinu pred štartom. Štart vozidla je pevný na štartovnej čiare v svoj určený čas.

Košická rally má dlhoročnú tradíciu a zažiť ju na vlastnej koži v súťažnom vozidle môže byť jedinečným zážitkom aj pre každého majiteľa historického vozidla vyrobeného do roku 1999. Nenechajte si túto šancu ujsť a prihláste sa na súťaž s dĺžkou trate 443,25 kilometrov! Ďalšie informácie k 48. Garrett Rally Košice nájdete na webstránke organizátora kosice.rallye.sk.  

Auto klub Košice
foto: Aleš Pavlík