Prípravy k štartu 46. ročníka Rally Košice vrcholia

Tri týždne pred štartom 46. ročníka Rally Košice organizátori naďalej usilovne pracujú na jeho príprave. Väčšinu povolení už majú v rukách a doťahujú ešte potrebné počty ľudí či tlačené materiály.

46. ročník košickej rally sa bude konať 16. - 18. októbra 2020. Dvojetapová rally by mala „zachrániť“ slovenský aj poľský šampionát a zabezpečiť vyhlásenie majstrov v tejto náročnej skrátenej sezóne. Už teraz vieme, že dôjde k drobným zmenám a pochopiteľné budú aj hygienické opatrenia z dôvodu šíriaceho sa ochorenia Covid 19. Jedným z opatrení je zrušenie slávnostného štartu v centre mesta, aby sa tak zamedzilo hromadeniu sa divákov na jednom mieste. Štartová rampa bude umiestnená v priestore servisného parkoviska a posádky z nej budú odchádzať priamo na štart prvej rýchlostnej skúšky.

V celom priestore súťaže - na riaditeľstve, technickom preberaní, v servisnom parkovisku či na trati rýchlostných skúšok, bude povinné nosenie rúšok, pričom bude potrebné dodržiavať aj dvojmetrové rozostupy. Vo vnútorných priestoroch bude obmedzený počet vstupujúcich ľudí. Všetky opatrenia budú neskôr podrobne spísané vo viacerých materiáloch i v samostatnej tlačovej správe.

Na súťaž je prihlásených zatiaľ len deväť posádok, ale pevne veríme tomu, že so znižujúcim sa počtom dní do uzávierky prihlášok, bude tento počet stúpať. Posádky poľského šampionátu sa prihlasujú cez svoj interný systém. Uzávierka prihlášok s redukovaným vkladom je v pondelok 5. októbra a úplná uzávierka prihlášok pre všetkých je vo štvrtok 8. októbra.

Dňa 25.9.2020
Zdenka Frývaldská
Tlačový tajomník 46. Rally Košice