Rallye VSŽ - podrobnosti z priebehu prvých devätnástich ročníkov

Úryvok z bakalárskej práce Michaely Kováčovej:

Táto kapitola je samostatne venovaná práve Rallye VSŽ, keďže táto rallye sa jazdí do dnes a mala veľký význam aj vo svojich začiatkoch. Spočiatku bola významná hlavne pre východné Slovensko. Na týchto pretekoch jazdci získavali skúseností z rallye a tí najúspešnejší potom mohli postúpiť z oblastnej súťaže  do celoštátnej. Rallye VSŽ bola do roku 1976 len oblastnou súťažou pre východné Slovensko. Od roku 1976 sa stala súčasťou Majstrovstiev Slovenska a neskôr v roku 1982 sa zaradila do seriálu najvyššej domácej súťaže a to Majstrovstiev Československej republiky. Na tratiach Rallye VSŽ sa postupne sformovali jazdecké posádky, ktoré vedeli zabojovať aj o popredné miesta v MČSSR. 
História rallye je úzko spojená s históriou jej organizátora, ktorým je združenie občanov - Auto Klub Košice. Bol založený ako základná organizácia Zväzarmu s názvom Automotoklub VSŽ Košice v roku 1970 a to ako nástupca mototuristického oddielu. Väčšina jeho členov bola zamestnancami Východoslovenských železiarni Košice a činnosť automotoklubu bola v prvých rokoch úzko spojená s touto fabrikou. Popri Rallye VSŽ sa jazdila aj Rallye Košice , ktorá bola významnejšia, no zanikla pred rokom 1980 a nahradila ju Rallye VSŽ.

Prvý ročník Rallye VSŽ sa uskutočnil 8. mája 1971. Prihlásených bolo 32 posádok. Na trati  dlhej 145 km odštartovalo 28 posádok z toho 6 posádok boli členovia AMK VSŽ. Preteky odštartovali o 9.00 hodine na Námestí osloboditeľov.“  
Trať viedla cez Košice, Šaca, Malá Ida, Šemša, Hodkovce, Nováčany, Rudník, Jasov, Medzev, Štós, Smolník, Smolnická Huta, Mníšek, Helcmanovce, Prakovce, Gelnica, Jaklovce, Košická Belá, Čermeľské údolie, Košice. Rýchlostná vložka o dĺžke 7,5 km bola veľmi náročná o čom svedčia vyvrátené pätníky a zábradlia, ktoré upravili nejeden vzhľad vozidiel. V cieli ich bolo odmávnutých len 24 posádok. Absolútnymi víťazmi sa stali jazdci Július Ivan a Ján Matiňák z AMK Poprad, ktorí obdržali putovný pohár Rallye VSŽ. 
Výsledky boli nasledovné: V triede A1 do 1000 cm³ zvíťazila posádka Ing. Milan Jaroš/Miroslav Krbaťa – AMK Juh Košice s časom 7.30, 06 na Wartburgu 353. Ďalej v triede A1 do 1150 cm³ vyhrala posádka Jaroslav Jurek/ Mikuláš Juris – AMK VSŽ Košice s časom 7.51, 02 na Škode 1100 MB. V ďalšej triede A2 do 1660 cm³ víťazmi boli Július Ivan/ Ján Mertiňák – AMK Poprad s časom 6.52, 00 na vozidle Škoda 110 LA. A v poslednej triede B6 do 5000 cm³ zvíťazili Dr. Štefan Gáll/Adolf Gáll – AMK Stavba Košice s časom 6.52, 04 na vozidle Škoda 110 L Rallye. 
Zúčastnení jazdci boli zo 4 autoklubov v Košiciach – AMK VSŽ, AMK Stavba Košice, AMK Juh Košice, AMK Lokomotívne depo. Ďalej jazdci z AMK Poprad, Dukla Nitra, AMK Prakovce, AMK Púchov.

Druhý ročník Rallye VSŽ sa konal 20. mája 1972. Dĺžka trate 389,9 km, z toho dve rýchlostné skúšky v celkovej dĺžke 15 km – RS1 Štós 8 km a RS2 Hnilec 7 km.  Prihlásených bolo 34 posádok v štyroch triedach. Štart súťaže sa uskutočnil 20.5.1972 o 8. 00 v Košiciach pred hotelom Club VSŽ – Zimný štadión. Víťazmi v triede A1 do 1150 boli Jendral Milan/Jendral Ján  - AMK SNV, v triede A2 do 1150 to bola posádka Iman Jiří/ Ondrejčák Juraj – AMK Juh KE a v poslednej klasifikovanej triede B5 do 5000 zvíťazili Fedeš Ján/Marenčík Bohuslav – Amk Stavba KE. Absolútnym víťazom sa stal Iman Jiří/ Ondrejčák Juraj.  Súčasťou Rally VSŽ druhého a tretieho ročníka bola aj minirallye -  pre súťaž platili súťažné a stavebné pravidlá pre rádiom riadené modely.

Tretí ročník Rallye VSŽ, usporiadanej v dňoch 26. - 27. 10 1973 pri príležitosti Dňa znárodnenia. Súťaž bola rozdelená na dve etapy. Prihlásených bolo 43 súťažných posádok. Trať súťaže bola rovnaká ako v druhom ročníku Rallye VSŽ. „Už minulé ročníky tejto automobilovej súťaže mali dobrý priebeh a pevne dúfame, že aj tento ročník v zápolení o putovný pohár bude zaujímavý a výkony jazdcov v športovom duchu zápolenia budú lepšie a výraznejšie. Vývoj motorizmu, spojený so športovým zápolením dáva možnosť uplatniť svoje riadičské schopnosti, motoristom dokumentovať dobrú prípravu v ovládaní stroja, pohotovosti, rýchlosti, ako aj dobrú prípravu v brannej výchove. Vzhľadom na to, že trať prebieha zaujímavými oblasťami Slovenského raja, dáva jazdcom aj pri vypätí a sústredení pri ovládaní vozidiel zoznámiť sa s prírodným krásami našej vlasti a poznať ďalších priateľov pri vzájomných stretnutiach.“  Výsledky boli nasledovné v triede B5 do 2500 víťazom boli Jozef Fellner/ František Czuczor – Nové Zámky, v A2 do 1150 to boli Jurek Jaroslav/ Vojtech Bezecný – AMK VSŽ, ďalej v A1 do 1150 zvíťazili Igor Reismann/ Pavol Horváth – AMK Rallye BA a v triede A2 do 1000bola víťazná posádka v zložení    Ing. Ján Matúš/ Ing. P. Poradský –AMK Žilina.

„Štvrtý ročník Rallye VSŽ, ktorá sa koná pri príležitosti 30teho výročia osláv SNP 7. – 8. júna 1974. Trasa súťaže sa bude uberať niektorými miestami poznamenanými vývojom hrdinských udalostí SNP. Významné pre toto podujatie a jeho priebeh je aj jubileum 15. Výročie založenia podniku Východoslovenských železiarní n. p. Košice.“   Dĺžka trate bola 479,6km a počet rýchlostných skúšok bol päť, RS1 – Pača 11km, RS2 Silica 7 km, RS 3 Sirk 8km, RS4 Hrabušice 12,8 km, RS5 Štós 8,7km.  
Výsledky:
B5 do 2500 ccm A. Horváth/ I. Hybaček – AMK BA
A2 do 1150 ccm J. Studenič/ V. Jozefek – AMK Nitra
A2 do 1000 ccm M. Jílek/ F. Valkovič – AMK BA
A1 do 1150 ccm J. Bystriansky/ F.Eggenhofer – Veľký Krtíš
Absolútnym víťazom sa stal Studenič/ Jozefek .  

Piaty ročník Rally VSŽ sa uskutočnil 26. júla 1975 pri príležitosti 30. výročia oslobodenia ČSSR. Doterajšie hodnotenia ročníkov VSŽ boli veľmi dobré  a táto súťaž sa dostala aj do povedomia v celej ČSSR.  Štart súťaže sa uskutočnil o 13.00 pred futbalovým štadiónom VSŽ v Košiciach v jednominútových intervaloch. Trať súťaže   merala 498 km a nebola značkovaná. Viedla cestami s prevažne bezprašným povrchom okresmi Košice, Prešov, Rožňava v oblasti Východoslovenského kraja. Jazdné priemery boli prispôsobené trati a hustote obcí tak, aby nedochádzalo k porušovaniu pravidiel cestnej premávky. Súťaž bola v dvoch etapách, jedna denná a druhá nočná etapa, ktorej štart bol 21. 00 hod toho istého dňa.
Z prihlásených 95 posádok sa po absolvovaní oboch etáp dostali len 32 jazdci, ktorí sa v svojich triedach ako víťazi umiestnili: V triede A2 do 2000 to bol Varga J/Mezey V – Rallye AMK BA na vozidle Škoda 120 SR, ďalej v triede A2 do 1300 Pallág I./Jurkovič. E – AMK Stavba KE na Škode 120 SR, v triede A2 do 1150 Piovarči J/Jurek J. – AMK VSŽ KE na Škode 110 R, v triede A2 do 1000 Dobrota O/Ďurica Š. – AMK Slovnaft BA na Škode 100 R a v triede A1 do 1150 Slavkovský O./ Norek J. – AMK VSŽ KE na Škode 110 R.  (Po prvýkrát sa Rallye Košice, konaná dňa 6 a 7. júna 1975 zaradila do kalendára majstrovstiev ČSSR.

Šiesty ročník Rallye VSŽ, štart sa uskutočnil 16.10.1976 o 6.00 hod na Bardejovskej ulici v Košiciach pri Dopravnom podniku v jednominútových intervaloch.  Trať súťaže pre MSSR meria 480 km a vedie po cestách prvej a druhej triedy v oblasti Východoslovenského kraja. Trať pre krajskú majstrovskú súťaž meria cca 250km. Prihlásených v tomto ročníku bolo 93 posádok.  
Výsledková listina vyzerala takto: 
A5 3000     I. Pallag/ E. Jurkovič – AMK Stavba Ke – Škoda 120 S
A2 do 1600    F. Sokolovský/Š. Poljak – AMK B.B. – Škoda 120 S
A2 do 1300    P. Gráč/I. Reisman – AMK BA – Škoda 120 S
A2 do 1150    M. Bielik/J Ružica – AMK BA – Škoda 110 L
A2 do 1000    J. Novoveský/M. Viková – AMK BA – Wartburg 353
A2 do 600    M. Ryndák/B. Swiderski – Poľska ľudová republika – Fiat 126 P
A1 do 1600    M. Koreň/Š Mecko – AMK SNV – Fiat 128
A1 do 1150    T. Strmý/M. Husár – AMK Modrý Kameň – Fiat 128 S  

„Siedmy ročník Rallye VSŽ sa uskutočnil 15. – 16.7.1977 pri udalosti 60. výročia VOSR v znamení plnenia grandióznych úloh, budovania rozvinutej socialistickej spoločnosti tak ako ich vytýčil 15. zjazd KSČ. Veríme, že i tento siedmy ročník VSŽ, ktorého sa zúčastňujú aj jazdci ZSSR, Maďarska a Poľska bude veľkým zážitkom.“ Štart prvého vozidla bol 16.7 1977 o 7.00 hod na Bardejovskej ulici pred štadiónom. Počet prihlásených na tento siedmy ročník bol 112 posádok. Trať bola dlhá 480 km pre MSSR a druhej triedy v oblasti Východoslovenského kraja. Trať pre krajskú súťaž meria 250 km, ako v predošlom ročníku. Na tomto ročníku sa  prvýkrát zúčastnilo aj 5 posádok z Maďarska.
Výsledky v ôsmych triedach boli  nasledovné.  
V triede A5 do 2000 víťazmi boli L. Pallág/ J. Železník – Stavba KE na  Škode 120 S, v triede A2 do 1600 zvíťazili V. Zvolenský/P. Kovačik – SNV na  Škode 120 S, v triede A2 do 1300 sa víťazmi stali M. Kubik/ D. Dorčík – Radola Čadca na Škode 120 S, ďalej v triede A2 do 1150 zvíťazili J. Schreiner/M. Skyva – Kalex Z. Moravce na  Škode 110 L, ktorí sa stali víťazmi  aj v absolútnom hodnotení. V triede A2 do 1000 zvíťazili P. Šturman/J. Štefan – Levice na Škode 100, v triede A2 do 600 boli víťazi L. Steller/P. Zvolanec – Ožďany na Trabante 601, v triede A1 do 1600 zvíťazila posádka J. Strmý/J. Mikuš – Baňa Dolina na VAZe 2103 a v triede A1 do 1500 sa víťazmi stali J. a J. Šorman – Nováky – Škode 110 R 

Ôsmy ročník Rallye VSŽ bol usporiadaný v dňoch 16. – 17. 6. 1978. Prihlásených bolo 65 posádok v ôsmych triedach podľa obsahu a úprav motora. Trať súťaže mala 450 km po cestách prvej, druhej a tretej triedy rozdelených na 8 RS po 75 km. „ V absolútnom poradí sa  umiestnili posádky na prvom mieste posádka P. Podolay/P. Rosíval (AMK Rallye BA), na druhom mieste V. Székely/J. Norek (AMK VSŽ) a na treťom mieste skončila posádka J. Morozik/M. Matovič (Piesok).“ 

Deviaty ročník Rallye VSŽ usporiadaný v dňoch 15. -16. 6. 1979. 62 posádok bolo rozdelených do 8 tried podľa objemu a úprav motora. Trať bola rozdelená do deviatich RS a 11 ČK.  Nakoniec odštartovalo len 35 posádok. 

Desiaty ročník Rallye VSŽ bol usporiadaný v dňoch 6.  – 7. júna 1980.  Tento jubilejný desiaty ročník bol na počesť 36. výročia SNP a 10. výročia založenia AMK VSŽ. Ostrý štart sa uskutočnil v sobotu 7. júna o 7.00 hod. Trať merala 290 km a viedla z Košíc cez Hyľov, Šemšu, Rudník a Myslavu späť do Košíc, kde ďalej pokračovala cez Družstevnú pri Hornáde, Šarišské Bohdanovce, Ružín, Klenov, Obišovce, Drienov, Dubník, Kecerovské Pekľany, Vranov, Banské, Herľany, Ďurkov, Krásnu a späť do Košíc, čo dokopy bolo rozdelené do 9. rýchlostných skúšok.

Dvanásty ročník VSŽ sa tento krát usporiadal v dňoch 5. a 6. júna  1982. spolupráci košických zväzov, kde hlavným organizátorom tradične bol AMK VSŽ a pomocnými rukami mu boli AMK Juh KE a Rádioklub ZO Zväzarmu pri VSŽ.  Táto súťaž bola pripravená na počesť 38. výročia SNP. Aj tento ročník mal dve etapy – dennú a nočnú. Štart do dennej etapy bol v sobotu 5. júna o 15.00 hodine a štart do druhej etapy bol v ten istý deň o 22.00 hodine. Príchod do cieľa všetkých vozidiel bol približne o šiestej hodine ráno v nedeľu. Tento ročník bol výnimočným hlavne tým, že prvýkrát sa Rallye VSŽ započítavala do Majstrovstiev ČSSR. Dĺžka trate mala 460 km rozdelená do 20. rýchlostných skúšok. V programe tohto ročníka sa uvádzajú aj pokyny pre návštevníkom a určenie zóny, v ktorej sa môžu bezpečne nachádzať. Prihlásených na tento ročník bolo 94 súťažných posádok z celého Československa. Absolútnym víťazom sa stal Pavel Valoušek/ Karel Jirátko z Agroteamu JZD Slušovice.

Trinásty ročník Rallye VSŽ sa konal 4. – 5. júna 1983 taktiež ako súčasť MSSR, ale súčasne aj ako súťaž o Putovný pohár podnikového riaditeľa VSŽ. Čiže aj štartová listina bola rozdelená do dvoch skupín -  pre MSSR a Krajskú súťaž. V tomto roku nebola Rallye VSŽ zaradená do seriálu MČSSR. Dĺžka trate pre MSSR bola 312 km v oblasti Východoslovenského kraja rozdelených do 11 RS. Dĺžka trate pre krajskú súťaž bola 156 km s piatimi rýchlostnými skúškami. Absolútnym víťazom sa stal Daniel Turcsányi/Daniel Turcsányi ml. z AMK Rallye šport SNV. 

Štrnásty ročník Rallye VSŽ sa konal  21. – 22. 9. 1984 pri príležitosti 25. výročia Východoslovenských železiarní. Súťaž bola rozdelená do dvoch dní. Počas prvého dňa prebiehali administratívne a technické preberania. Po nich o 20.30 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie automobilovej súťaže. Druhý deň sa jazdilo už od 7.00 a o 21.00 bolo vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien. Absolútnym víťazom sa stal M. Filo/ I. Filo z AMK Topoľčany.

Pätnásty ročník Rallye VSŽ usporiadaný v dňoch 28. – 29. 6. 1985 ako súčasť seriálu Majstrovstiev SSR a krajská súťaž. Týždeň pred týmto pätnástym ročníkom boli v Košiciach usporiadané MČSSR v autokrose. AMK VSŽ reprezentovali dvojice Horňak/ Slíž, V. Palko/ Ľ. Palko, Ľ. Pál/J. Pál. V doterajších dejinách je v zozname absolútnych víťazov len päťkrát meno posádky z Košíc, naposledy však na najvyššom stupni víťazov pred štyrmi rokmi.
Absolútnym víťazom sa stal J. Rakottyai/M. Pallay z AMK ČSAD Rožňava. 

Šestnásty ročník Rallye VSŽ konaný v dňoch 16. – 17. 8. 1986 bol súčasťou seriálu Majstrovstiev ČSSR. Košické preteky boli v poradí tretím dielom v seriáli MČSSR. Predchádzali mu Rallye Teplice a Rallye Šumava, v októbri ako posledné podujatie sa mala uskutočniť Rallye Příbram. Súbežne prebiehala súťaž o Putovný pohár podnikového riaditeľa VSŽ, súťaž o cenu primátora mesta Košice. Konečná klasifikácia bude stanovená súčtom trestných bodov z časových kontrol a z dosiahnutých časov v rýchlostných skúškach. Každá dosiahnutá sekunda z rýchlostnej skúšky = 1 bod. Ten, kto dosiahne najmenší súčet bodov, bude vyhláseným víťazom v príslušnej triede, ten , kto dosiahne absolútne najmenší súčet bodov zo všetkých štartujúcich získa putovný pohár podnikového riaditeľa VSŽ. 
Riaditeľstvo tohto ročníka Rallye VSŽ vyhlásilo súťaž pre fotografov – priaznivcov motorizmu pod názvom „Na vlastné oči“. Súťaž mala za cieľ svojimi snímkami popularizovať motoristický šport a z ískať nezabudnuteľné okamihy z automobilových súťaží. Okrem športových prekážok jazdcom robili starosti aj náročné klimatické podmienky. Doslova úmorná horúčava bola často neprekonateľným problémom ani nie tak pre jazdcov, ako pre vozidlá, Až tretina posádok musela predčasne svoje účinkovanie ukončiť Slnečné lúče až príliš prispievali k zahrievaniu vody, oleja a spôsobovali pretekárom nemálo starostí. Absolútnym víťazom sa stal Leoš Pavlík so spolujazdcom Karlom Jirátkom na automobile Audi 80 quattro z Agroteamu JZD Slušovice .

Sedemnásty ročník Rallye VSŽ „Vážime si dôvery ústredných orgánov Zväzarmu, že aj v tomto roku nás poverili usporiadaním MČSSR a veríme, že tak jazdci, organizátori a priaznivci tohto športu pomôžu k tomu, aby priebeh súťaže v dňoch 21. -22. 8. 1987 bol dôstojný a bezpečný“  Súťažné vozidlá boli rozdelené do 3 skupín podľa FIA predpisov a to na skupiny N, A a B. Trať súťaže mala celková dĺžku 484 km, ktoré boli rozdelené do 18. rýchlostných skúšok – celková dĺžka ostrých kilometrov bola 168,26 km. Absolútne poradie z celkovo 101 posádok na prvom mieste umiestnili Blaha/ Schovánek na Lade 2105, AMK JZD Slušovice, na druhom mieste to bola posádka Sivík/ Nesrstová na Škode 130 LR, Otrokovice a na treťom mieste sa umiestnili Dolák/ Paivec na VAZ 2105, Stavby Praha. Z východoslovenských jazdcov si dobré meno urobila posádka Drotár/ Bánoci, ktorá sa umiestnila v absolútnom poradí na 11. mieste s Ladou 2105.

Osemnásty ročník Rallye VSŽ odštartoval 2. septembra 1988 ako súčasť seriálu MČSSR. Pretekalo sa celý nasledujúci deň a oficiálne výsledky boli vyhotovené 4. septembra 1988. Trať súťaže mala 514,7 km zahrnutých v 20 rýchlostných skúškach, Bola rozdelená na dve etapy a to západná s dvoma rýchlostnými skúškami RS 1 a RS 2 a východná s RS 3 – 20.  
Absolútnym víťazom sa stal Leoš Pavlík so spolujazdcom Karlom Jirátkom z Agroteamu Slušovice. 

Aj devätnásty ročník Rallye VSŽ bol súčasťou seriálu MČSSR, konal sa prvého a druhého septembra 1989. V sobotu ráno pred siedmou vyrazili na trať predjazdci Presne o siedmej štartér pred hŕbou divákov pustil na cesty Paľa Siberu so spolujazdcom z továrenského tímu AZNP Mladá Boleslav na upravenej Škode Favorit. Za nimi po minútových intervaloch schádzali zo štartovacej rampy ďalšie pestré autá. O ôsmej vyštartovali na celodennú náročnú súťaž aj bratia Palkovci z AMK VSŽ Košice. Po pol deviatej už boli na trati všetky súťažné posádky na niekoľkých Ladách, mnohých Škodách 130, pätnástich Favoritoch, pätnástich Trabantoch a na niekoľkých skoro sériových svetových značkách s malými úpravami ako Alfa Romeo, Renault 5 GT turbo, VW Golf, Lancia Delta, Peugeot 205 a Moskvič. 
Do cieľa prišlo šesťdesiat súťažných posádok. K žiadnemu zraneniu ani vážnej havárii v tomto ročníku nedošlo. V Absolútnom poradí sa na prvých miestach umiestnili: 
1.    Sibera/Gross, Škoda Favorit – AZNP Mladá Boleslav
2.    Arazim/Gál, Škoda 130 L – CHZ Litvínov
3.    Pipota/Šedivý, Škoda 130 L – CHZ Litvínov
Trať tohto ročníka bola rozdelená na 16 rýchlostných skúšok s celkovým počtom 496,85 km a z toho je 34% ostrých a meraných kilometrov. Trať je rozdelená do veľkého okruhu o dĺžke 325.05 km a malého okruhu v dĺžke 171,80 km. Šotolina predstavuje 48 km ostrých meraných kilometrov. 
Ako bolo uvedené na začiatku tejto podkapitoly Rallye VSŽ mala veľký význam nielen pre východné Slovensko, ale aj pre celé Československo v rámci rallye. Spočiatku to bolo podujatie určené pre menej významných jazdcov, no neskôr práve na tratiach Rallye VSŽ sa títo jazdci zdokonalili, ukázali svoje kvality a niektorí sa zaradili medzi československú rallye špičku, dokonca ako reprezentanti štátu na medzinárodnej rallye scéne. Aj vďaka týmto pretekom sa východné Slovensko zviditeľnilo nielen v celom Československu, ale aj v zahraničí.