Trate na 41. Rally Košice odhalené

Pred nami je už 41. ročník Rally Košice, ktorá sa uskutoční 14.-16 augusta 2015. Organizátori  zverejnili časový harmonogram súťaže, prvé vykonávacie nariadenie i popis jednotlivých rýchlostných skúšok.

Na súťažné posádky hlavných šampionátov čaká počas dvoch etáp tohtoročnej košickej rally dokopy 11 rýchlostných skúšok s celkovou dĺžkou 139,70 km. V sobotu odjazdia posádky 7 RS na štyroch tratiach a v nedeľu 4 RS na dvoch tratiach. Na posádky rally pohára sú pripravené 4 RS na sobotu a 2 RS na nedeľu.

RS 1, 6 Jahodná 13,75 km a RS 3 Bankov 5 km
Rýchlostná skúška Jahodná štartuje za mostom v Čermeli a pokračuje smerom k hotelu Bankov. Po 2,4 km od štartu trať odbočuje cez tradičný spomaľovací retardér na úzku lesnú účelovú cestu. Nasleduje séria na seba naväzujúcich zákrut rôznej obťažnosti, až cesta vyústi na štátnu cestu II/547. Vyústeniu predchádza náročný technický zjazd, kde je umiestnený „STOP“ RS Bankov. 
Súťažné posádky budú pokračovať smerom na Jahodnú po širokej viacprúdovej ceste, ktorá po asi 2,70 km prechádza na užšiu cestu s množstvom zákrut. Na odbočke k rekreačnému zariadeniu na Jahodnej je spomaľovací retardér využívajúci širokú plochu križovatky. Nasleduje rýchly zjazd zakončený prudkou pravou zákrutou a spomaľovacím retardérom. Cieľ RS sa nachádza za odbočením k hotelu Damm.

Divácky zaujímavé miesta :

- odbočka na účelovú komunikáciu nad hotelom Bankov

- náročný zjazd z účelovej cesty na hlavnú cestu, prístup peši od Alpinky 

- spomaľovací retardér na križovatke na Jahodnú

 

RS 2, 4 Ružín 8,8 km
Trať RS Ružín prechádza hneď po štarte parkoviskom pred hotelom Sivec, kde využíva úzke cesty. Po návrate na hlavnú cestu pokračuje k delte pred mostom Ružín, kde odbočuje na účelovú lesnú cestu okolo priehrady Ružín. Trať sa kľukatí v množstve zákrut rôzneho polomeru a je technicky veľmi náročná, pričom pripomína trate na legendárnej Rally Monte Carlo. Približne po 7 km vychádza trať pri priehradnom múre na širšiu cestu, kde sú 1,5 km pred cieľom dva prirodzené retardéry.


Divácky zaujímavé miesta :

- prejazd parkoviskom pred hotelom Sivec

- delta a odbočka na účelovú komunikáciu pred mostom Ružín

- spomaľovacie retardéry pred cieľom 

 

RS 5, 7 Svinka 7,65 km
Rýchlostná skúška Svinka štartuje v obci Ľubovec v smere na obec Obišovce. Po 0,95 km vchádza do obce Ruské Peklany pravou tiahlou zákrutou. Na 1,2 km obchádza zastávku SAD a opúšťa dedinu horizontom. Trať pokračuje popri riečke Svinka úzkou cestou tiahlymi zákrutami. Po prejazde mosta je nájazd na horizont a po 300 m je druhý horizont, po ktorom nasleduje cieľ RS. 

Divácky zaujímavé miesta :

- tiahla zákruta pri vjazde do obce Ruské Pekľany

- prejazd za zastávkou SAD v obci Ruské Pekľany 

 

RS 8, 10 Opiná 24,35 km
Štart RS Opiná je umiestnený na konci obce Opiná smer Prešov. Trať RS pokračuje na úzkej ceste v stúpaní sériou tiahlych zákrut a malých horizontov. Nad obcou Tuhrina na 4,20 km od štartu cesta ostro zabočí vpravo a sériou ťažkých zákrut smeruje do obce Lúčina, pred ktorou je tiahla pravá zákruta s dobrým výhľadom pre divákov z náprotivného svahu. V obci Lúčina je spomaľovací retardér pri zástavke SAD. Rýchlou pasážou v klesaní a následne v stúpaní schádza trať RS do obce Červenica. Pri obecnom úrade je ostrá ľavá zákruta v stúpaní. Za obcou Červenica trať pokračuje stálym stúpaním a v esíčku na odbočke k opálovej bani je bezpečnostný bod. Trať RS na 15,85 km od štartu ostro odbočuje vpravo na účelovú komunikáciu (cieľ RS pre SRP). 
Na 17,10 kilometri je prirodzený retardér na ceste k vysielaču Dubník a po 700 m začína trať klesať v náročnom členitom úseku úzkej účelovej komunikácie s množstvom zákrut rôznej obtiažnosti. Letmý cieľ je na odbočke na strelnicu nad obcou Zamutov. 

Divácky zaujímavé miesta :

- križovatka pri obci Tuhriná 4,20 km po štarte RS

- séria zákrut pred obcou Lúčina – prístup: pred vozidlom S1

- náročný zjazd do obce Červenica, prejazd poľnohospodárskym družstvom

- ostrá ľavá zákruta v obci

- ostré pravé odbočenie na účelovú komunikáciu – 15,85 km


RS 9, 11 Banské 12,95 km

RS Banské-Herľany alebo opačne je jedna z najznámejších rýchlostných skúšok košickej rally. Jej trať štartuje pri výjazde z obce Banské, na otočke SAD. Náročnou sériou zákrut v stálom stúpaní vedie až na 5,2 km, kde začína trať klesať opäť sériou ťažkých zákrut. Na 7,75 km je technicky náročný prejazd úzkym mostíkom, pred ktorým je ostrá ľavá zákruta. Nasleduje rýchly zjazd. Na 10,00 km je spomaľovací retardér. Tesne pred vjazdom do obce Herľany je náročná pravá a následne ľavá zákruta. Trať pokračuje prejazdom delty pred obcou Herľany v smere od Košíc a pokračuje cez spomaľovací retardér na parkovisko pri Gejzíre, kde je zaujímavé divácke miesto. Letmý cieľ je za horizontom pred obcou Rankovce. 

Divácky zaujímavé miesta :

- ostrá ľavá po štarte RS 

- ostrá pravá zákruta, prístup: peši od obce Banské.

- séria zákrut pred a za diváckym miestom

- náročná ľavá zákruta s nájazdom na mostík

- ostrá zákruta nad obcou Herľany

- prejazd deltou pred obcou Herľany

- prejazd parkoviskom v obci Herľany

Zdenka Tamášová
Tlačové stredisko 41. Rally Košice