Uzávierky ciest počas 40. Rally Košice

V dňoch 6. – 7.  septembra 2014 usporiada Auto Klub Košice 40. ročník Rally Košice, ktorý sa uskutoční na cestách okresov Košice-mesto, Košice vidiek a Vranov.
Počas konania rýchlostných skúšok budú realizované tieto uzávierky ciest:

06.09.2014, sobota:

11:45 - 20:00  pre konanie rýchlostnej skúšky Marex budú uzavreté cesty:
a)    koniec obce Banské – Herľany
b)    cesta v úseku obec Herľany – začiatok obce Rankovce

13:00 - 21:30  pre konanie rýchlostnej skúšky Idos bude uzavretá obecná cesta:
v úseku Regeta - Ruskov

13:30 - 22:00  pre konanie rýchlostnej skúšky Energy Oil bude uzavretá cesta:
Slanec – Nový Salaš - Slánska Huta 


07.09.2014, nedeľa:

07:30 - 11:30 pre konanie rýchlostnej skúšky Optima budú uzavreté cesty:
a)    ulica Pri prachárni v Košiciach
b)    rýchlostná cesta R2/50 v úseku križovatka s Alejovou ulicou po križovatku s Moldavskou cestou

08:15 - 16:00 pre konanie rýchlostnej skúšky Peva budú uzavreté cesty:
a)    obecná cesta v úseku Baránok – Horný Bankov
b)    cesta v úseku Baránok – Alpinka – križovatka na Jahodnú – Košická Belá

09:00 - 16:45 pre konanie rýchlostnej skúšky Xiqio budú uzavreté cesty:
a)    cesta v úseku koniec obce Košická Belá – most cez Ružín 
b)    účelová lesná cesta v úseku most cez Ružín – priehradný múr nádrže Ružín – križovatka nad Malou Lodinou