Uzávierky ciest počas 41. Rally Košice

V dňoch 14. – 16. augusta 2015 usporiada Auto Klub Košice 41. ročník Rally Košice, ktorý sa uskutoční na cestách okresov Košice-mesto, Košice-vidiek, Prešov a Vranov.
Počas konania rýchlostných skúšok budú realizované tieto uzávierky ciest: 
Počas konania rýchlostných skúšok budú realizované tieto uzávierky ciest:


15.08.2015, sobota:

11:00 - 20:00 pre konanie rýchlostných skúšok Jahodná a Bankov budú uzavreté:
a)     obecná cesta v úseku Baránok – Horný Bankov
b)     účelová lesná cesta z Bankova po jej vyústenie na cestu II/547 Alpinka - Jahodná
c)     cesta II/547 v úseku Alpinka – križovatka na Jahodnú – Košická Belá

11:30 - 17:00  pre konanie rýchlostnej skúšky Ružín budú uzavreté:
a)  cesta II/547 v úseku koniec obce Košická Belá – most cez Ružín 
b)  účelová lesná cesta v úseku most cez Ružín – priehradný múr nádrže Ružín –  križovatka nad Malou Lodinou

14:00 - 21:00  pre konanie rýchlostnej skúšky Svinka bude uzavretá:
štátna cesta medzi obcami Ľubovec - Obišovce 

16.08.2015, nedeľa:

08:00 - 16:00  pre konanie rýchlostnej skúšky Opiná budú v tomto čase uzavreté:
a)  cesta III. triedy v úseku koniec obce Opiná – križovatka nad Tuhrinou – Lúčina – Červenica – križovatka nad Zlatou baňou
b)  účelová lesná cesta v úseku križovatka nad Zlatou Baňou – odbočka na vysielač Dubník – začiatok obce Zámutov

09:15 - 17:00  pre konanie rýchlostnej skúšky Banské budú uzavreté:
a) cesta II/576 v úseku koniec obce Banské – Herľany
b) cesta III. triedy v úseku obec Herľany – začiatok obce Rankovce