Uzávierky ciest počas súťaže

Pri príležitosti konania 42. RALLY KOŠICE budú z dôvodu uskutočnenia rýchlostných skúšok uzavreté nasledovné štátne, obecné a účelové cesty:

10.09.2016, sobota:
RS Štós:        12:30 - 19:30
cesta II/548 v úseku hájenka pred obcou Štós – Štós – križovatka ciest II/548 a II/549 nad obcou Smolník v smere do obce Uhorná  

RS Uhorná:  13:15 - 20:00
cesta II/549 v úseku koniec  obce Uhorná po začiatok obce Krásnohorské Podhradie

RS Rožňava:  13:30 - 20:30
obecné cesty v meste Rožňava – ulice Jarná, Letná, Janka Kráľa, Cyrila a Metóda, Námestie 1.mája, Lipová, Kósu – Schoppera, Štítnická, Zlatá a Hviezdoslavova

11.09.2016, nedeľa:
RS Skároš:     07:55 - 17:45
účelová lesná cesta v úseku Skároš – vyústenie účelovej lesnej cesty na cestu II/552 nad obcou Rákoš

RS Herľany:   08:40 - 12:00 a 12:45 - 16:00
a) cesta III/018 223 v úseku koniec obce Rankovce - obec Herľany
b) cesta II/576 v úseku koniec obce Herľany – Banské  

RS Regeta:     09:45 - 17:00
a) účelová lesná cesta v úseku Svinica – križovatka pod hradom – Regeta
b) obecná cesta v úseku Regeta – začiatok obce Ruskov