Venujte pozornosť bezpečnostným opatreniam na rally!

Rally patrí medzi najobľúbenejšie motoršportové disciplíny, čo pravidelne dokazuje vysoká divácka návštevnosť jednotlivých podujatí. Rally Košice patria k súťažiam, ktoré vďaka svojmu prostrediu, náročným rýchlostným skúškam i veľkému počtu súťažných posádok, každoročne navštívi veľa ostrieľaných fanúšikov, ale aj mnoho “neskúsených” divákov. Práve to je dôvodom na pripomenutie si bezpečnostných upozornení, ktoré by mal ovládať a riadiť sa nimi, každý návštevník automobilových súťaží.

 

Trať rýchlostných skúšok, na ktorých sa posádkam meria čas, sa nachádza na verejných cestách, ktoré sú dočasne uzavreté pre toto podujatie. Keďže rýchlostná skúška má dĺžku niekoľko desiatok kilometrov, nie je možné ju zabezpečiť podobne ako napr. na okruhoch, kde je medzi traťou a divákmi väčšinou pevný múr, únikové zóny a oplotenie, ktoré ma za cieľ udržať divákov na bezpečných miestach. O to viac je dôležité, aby si každý z divákov našiel popri trati bezpečné miesto. Organizátor má za týmto účelom pri trati rozmiestnených traťových komisárov, ktorí sú zodpovední za zabezpečenie bezpečnosti divákov, ale aj súťažné posádky. Prosíme Vás preto, aby ste sa riadili ich pokynmi.

 

Základné bezpečnostné pravidlá

-         po príchode k trati rýchlostnej skúšky zaparkujte svoje vozidlo tak, aby nebránilo v premávke, nezavadzalo ostatným prichádzajúcim fanúšikom, majte na pamäti, že príjazdová cesta k RS môže byť použitá ako evakuačná trasa v prípade nehody, preto by mala byť vždy prejazdná

-         svoje miesto pri trati zaujmite v dostatočnom predstihu pred štartom prvého súťažného vozidla, najlepšie najneskôr 1 hodinu pred štartom rýchlostnej skúšky

-         zdržujte sa na mieste, z ktorého sa chcete pozerať na preteky, aby Vás činovníci kontrolujúci trať vedeli prípadne presunúť na bezpečné miesto,

-         po prechode vozidla S1, ktoré traťou prechádza 1 hodinu pred štartom, je trať uzavretá, po tomto čase by ste po trati už nemali prechádzať, ani peši ani iným spôsobom

-         neodchádzajte so svojich miest pred ukončením RS, vyčkajte až do konca, najmä v prípade ak k presunu musíte použiť trať rýchlostnej skúšky alebo prejsť cez nebezpečné miesta či  zakázané priestory.

 

Miesta bezpečné pre divákov

-         miesta dostatočne vyvýšené nad traťou

-         miesta za pevnou prekážkou (stena, stromy a pod.)

-         miesta v dostatočnej vzdialenosti od trate

-         miesta v zriadených diváckych miestach

 

Všeobecné pravidlá pre miesta, kde nesmú byť diváci:

-         v zakázaných miestach a pred páskou alebo zábranou

-         v únikových zónach a vo vnútri opáskovania

-         v blízkosti trate (pred priekopou, pred vyvýšením, pred zrázom a pod.)

-         pod úrovňou cesty (až do dostatočnej vzdialenosti)

-         v miestach oproti prichádzajúcim vozidlám

-         na vnútornom a vonkajšom obvode zákrut

-         v miestach intenzívneho brzdenia alebo akcelerácie po obidvoch stranách trate

-         po obidvoch stranách trate pri skokoch a horizontoch, hlavne za nimi

-         diváci nesmú sedieť pri páskach na nízkych plotoch a zvodidlách

-         pred pevnými prekážkami (ploty, zábrany, auta, …)

 

V itinerári košickej súťaže je veľmi veľa pekných úsekov, kde sa dá bezpečne sledovať priebeh podujatia. Tieto miesta boli uvedené v predchádzajúcej tlačovej správe, resp. sú uvedené aj v programe súťaže.

 

Na záver Vás ešte raz prosíme, aby ste dodržiavali bezpečnostné pokyny, a takto ochránili nielen seba, ale aj súťažné posádky a v neposlednom rade tiež prispeli k bezproblémovému priebehu podujatia.

 

Tlačové stredisko 40. Rally Košice