Vykonávacie nariadenia menia trať prvej etapy košickej rally

Napriek tomu, že rýchlostná skúška Izra bola na Rally Košice používaná viac ako tridsať rokov, správcovia tejto cesty svoje stanovisko na poslednú chvíľu zmenili a súhlas k jej užívaniu pre tento ročník nevydali.

Pripraviť na naše pomery tak veľkú súťaž akou je Rally Košice je naozaj veľmi náročné a určite k tomu neprispievajú zmeny na poslednú chvíľu. O to je to horšie, ak sa tieto zmeny týkajú súťažnej trate, ktorá určuje celý harmonogram súťaže. Správcovia cesty, ktorou prechádza rýchlostná skúška Izra sa však rozhodli, že trať 47. Rally Košice po nej nepovedie. Organizátori tak v posledných dňoch museli hľadať nové možnosti a vďaka tomu, že plánovaná oprava cesty medzi Herľanmi a Banským sa ešte nezačala, je možné využiť RS Herľany. Treba povedať, že toto riešenie nie je ideálne, nakoľko sa výrazne predĺžilo prepojenie s RS Bogota a klesla aj dĺžka súťažnej trate.

So zmenou harmonogramu sa zmenil aj čas príjazdu do cieľa 1. etapy a zmenil sa aj harmonogram obhliadky tratí a obmedzenia počas obhliadky. Do pozornosti súťažiacich by sme radi dali aj možnosť pripojenia sa na elektrickú energiu. Všetky tieto zmeny, upravený časový harmonogram i informácie k energii sú zverejnené vo Vykonávacích nariadeniach č.1. Spolu s týmto dokumentom bola zverejnená aj celková mapa súťaže, ktorú nájdete na oficiálnej webstránke organizátora kosice.rallye.sk.

Na 47. Rally Košice je týždeň pred uzávierkou prihlášok prihlásených 35 posádok zo Slovenska, Česka, Poľska, Maďarska a po jednej dvojici aj z Estónska a Litvy. Poľské posádky svoje prihlášky do klasifikácie Majstrovstiev Poľska súčasných aj historických automobilov realizujú v inside systéme PZM.

Tlačové stredisko 47. Rally Košice