Accreditation

Akreditačný formulár na 48. Garrett Rally Košice je možné zaslať v termíne  do 15.10.2022.
The accreditation form for the 48th Garrett Rally Košice can be sent by 15.10.2022.