Info and documents

Prihláška /Entry Form

Zoznam došlých prihlášok

 

Oficiálna informačná tabuľa

K dispozícii je iba elektronická informačná tabuľa na webstránke kosice.rallye.sk, dostupná aj v mobilnej aplikácii „Sportity“, heslo RallyKosice2022. Push notifikácia oznámi zverejnenie nového dokumentu.

 

Official Notice Board

Only Digital Notice Board is deployed on kosice.rallye.sk and will be accessible in “Sportity” mobil application, password RallyKosice2022 must be used to enter this application. Push notifications will show if any new document is posted.