Informácie o súťažných tratiach 43. Rally Košice

Na súťažné posádky 43. ročníka Rally Košice čakajú dve náročné etapy, ktoré tvorí 12 rýchlostných skúšok. V sobotu 21. októbra posádky absolvujú 1. etapu -  trať dlhú 299,75km, z ktorej 6 RS tvorí 71,25 kilometrov a na nedeľu je pripravená 2. etapa s dĺžkou 225,20 km, z ktorej 6 RS tvorí 69,50 km. Celková dĺžka trate je teda 524,95 km a trať rýchlostných skúšok je 140,75 km. Účastníci SRP absolvujú celú trať druhej etapy.

Súťažná trať je oproti minulému ročníku zmenená. Organizátor sa rozhodol o viac kompaktnú rally a vynechal trate smerom na Rožňavu, ktoré boli pekné, ale okrem RS Štós už boli toho roku použité na 10. L Racing Rally Rožňava. Keďže smer na severozápad od Košíc je pre opravu Ružínskeho mosta pre tento rok nepoužiteľný, museli sa voliť klasické, všeobecne známe rýchlostné skúšky smerom na východ a sever od Košíc. Pripravené novinky rýchlostných skúšok pre tento ročník – rýchlostné skúšky Voľa a zmenená Regeta sa pre nesúhlas vlastníkov lesov nemohli do itinerára zaradiť. Konečná podoba trate 43. ročníka Rally Košice je nasledujúca:

RS 1,3,5 Vysielač 10,70 km
Štart RS Vysielač je umiestnený do stredu obce Červenica. Pri obecnom úrade je ostrá ľavá zákruta v stúpaní. Za obcou Červenica trať pokračuje stálym stúpaním v sérii zákrut korunovanej vracačkou pri odbočke k opálovej bani. Trať RS na 5,10 km od štartu ostro odbočuje vpravo na účelovú lesnú cestu. Celý úsek účelovej lesnej cesty až po cieľ RS  bol organizátorom opravený vysprávkovaním nebezpečných dier. Na kilometri 6,20 je prirodzený retardér na ceste k vysielaču Dubník a po 700 m začína trať klesať v náročnom členitom úseku úzkej účelovej komunikácie s množstvom zákrut rôznej obtiažnosti. Letmý cieľ je v pravotočivej zákrute. 
Divácky zaujímavé miesta:
- rýchly prejazd pred školou v Červenici 1,10 km od štartu – príjazd od štartu RS po obecných cestách
- ťažká zákruta do kopca na 3,50 km – príjazd pred uzatváracím vozidlom, parkovanie na lesnej ceste
- ostré pravé odbočenie na účelovú lesnú cestu na 5,10 km – príjazd od obce Zlatá baňa, parkovanie na  príjazdovej na ceste

RS 2,4,6 Herľany 13,15 km
Túto RS nie je potrebné predstavovať. Je to skúška charakteristická pre košickú rally. Štart je na konci obce Banské v miernom stúpaní, ktoré sa neskôr zmení na prudšie stúpanie v množstve zákrut rôznej obtiažnosti až po 5,70 km kde stúpanie končí a nasleduje dlhý zjazd v sérii známych herlianskych zákrut o 180 stupňov. Tento úsek trate končí pri známom esíčku pri mostíku. Ďalej trať RS pokračuje v miernom klesaní v sérii rýchlych zákrut. Na 10,00 km je spomaľovací retardér. Tesne pred vjazdom do obce Herľany je náročná pravá a následne ľavá zákruta. Trať pokračuje prejazdom delty pred obcou Herľany v smere od Košíc a pokračuje cez spomaľovací retardér na parkovisko pri Gejzíre, kde je zaujímavé divácke miesto. Letmý cieľ je za horizontom pred obcou Rankovce.
Divácky zaujímavé miesta :
- ostrá ľavá po štarte RS – prístup peši z obce Banské
- náročná ľavá zákruta s nájazdom na mostík 7,75 km – príjazd pred uzatváracím vozidlom
- ostrá zákruta nad obcou Herľany 11,50 km – prístup peši od obce Herľany
- prejazd deltou pred obcou Herľany 11, 80 km – príjazd od Košíc do obce Herľany, jednostranné parkovanie na ceste
- prejazd parkoviskom v obci Herľany 12,70 km – príchod pred uzatváracím vozidlom

RS 7,10 Skároš 8,15 km
Je to veľmi náročná lesná rýchlostná skúška. Začína 1,5 km za obcou Skároš. Účelovou lesnou komunikáciu sa posádky dostanú až na hlavnú cestu medzi obcami Rákoš a Slanec, tesne pred výjazdom bude cieľ a stop. Celá RS je nesmierne náročná pre množstvo zákrut a miernych horizontov. Je to zrejme najkrajšia a jazdecky najnáročnejšia RS v itinerári rally. Jediným nedostatkom tejto RS je, že na ňu nie sú prístupové cesty, preto je potrebné zaujať miesta po kratšej či dlhšej prechádzke od štartu RS, od obce Nižná Myšľa alebo obce Rákoš.

RS 8,11 Izra 12,25 km
Pomaly klasická RS v programe Rally Košice. Štart RS bude na účelovej lesnej ceste nad obcou Slanec. Po štarte trať pokračuje po vrstevnici v sérii tiahlych rýchlych zákrut spestrených ťažkými zákrutami až po 10,10 km. Pri prejazde tejto RS je potrebné držať pravidelné rýchle tempo. Od 10,10 km, kde je prirodzený spomaľovací retardér, trať RS pokračuje v miernom klesaní na menej kvalitnom asfalte spestrenom viacerými zákrutami až do cieľa tejto RS.
Divácke miesta:
- na 5,70 km od štartu tiahla ľavotočivá zákruta – príchod od obce Slánska Huta cez poľnohospodársky areál, parkovanie na príjazdovej ceste
- odbočka k jazeru Izra na 10,10 km, kde je prirodzený retardér – príchod pred uzatváracím vozidlom, parkovanie na ceste k jazeru Izra

RS 9,12 Regeta 14,35 km
Celá RS sa uskutoční na kvalitnom asfalte. Štart RS bude v strede obce Slančík na obecnej ceste. 300 m po štarte bude na posádky čakať spomaľovací retardér na autobusovej otočke. Ďalej bude trať pokračovať na uskákanom asfalte s horizontmi až do vzdialenosti 1,00 km, kde bude druhý spomaľovací retardér. Oba spomaľovacie retardéry nemajú povahu klasických retardérov postihovaných podľa predpisov SAMŠ penalizáciami, sú len prehradením trate. Na 1,35 km od štartu odbočia posádky na Regetu. Od odbočenia na Regete ďalej celá RS pokračuje na účelovej lesnej ceste. Sériou viacerých zákrut sa posádky dostanú na métu 3,35 km od štartu RS a to na križovatku na veľkej lúke. Tam sa pre spomalenie použije delta a posádky ďalej pokračujú po vrstevnici na kvalitnom asfalte smerom do obce Svinica. Tento úsek je charakterizovaný dlhšími rovinkami spestrenými záludnými horizontmi a prudkými zákrutami. Celý tento úsek je zarastený na boku kroviskami a pre jazdcov bude vytvárať pocit jazdy v úzkom tuneli. Na 8,00 km trať RS odbočí doprava na novú cestu smerujúcu mierne do kopca. Nasledujúci úsek trate je dlhý 4,55 km a je charakterizovanými dlhšími rovinkami v stúpaní s viacerými zákrutami a pre spomalenie bude použitý aj retardér a končí výjazdom na lúku. Trať RS odbočí doľava a rýchlym zjazdom pokračuje do cieľa tejto RS, ktorý bude na lesnej ceste za pamätníkom dargovských hrdinov..
Divácke miesta:
- na 0,30 km od štartu spomaľovací retardér na autobusovej otočke – prístup od štartu, parkovanie v obci Slančík
- na 1,35 km odbočka na Regetu – príjazd od obce Ruskov
- na 8,00 km odbočenie – príjazd od obce Svinica po účelovej lesnej ceste

 

 Tlačové stredisko 43. Rally Košice