Uzávierky ciest počas 43. Rally Košice

Pri príležitosti konania 43. RALLY KOŠICE budú štátne, obecné a účelové cesty uzavreté takto:

A) 20.10.2017, piatok:
1) pre uskutočnenie testovacej skúšky obecná cesta z obce Čakanovce po križovatku s cestou  II/576 v čase 14:00 - 17:00

B) 21.10.2017, sobota:
1) pre uskutočnenie rýchlostnej skúšky Vysielač v čase 11:30 - 20:00:

a)     cesta III/3440 v úseku od stredu obce Červenica po odbočku k vysielaču Dubník
b)     účelová lesná cesta v úseku od križovatky účelovej lesnej cesty s cestou III/3440 po obec Zámutov

2) pre uskutočnenie rýchlostnej skúšky Herľany v čase 12:00 - 20:30:
a)     cesta II/547 v úseku od obce Banské po obec Herľany
b)     cesta III/3290 v úseku od obce Herľany po obec Rankovce

C) 22.10.2017, nedeľa:
1) pre uskutočnenie rýchlostnej skúšky Skároš v čase 07:30 - 14:30:

    účelová lesná cesta v úseku Skároš – vyústenie účelovej lesnej cesty na cestu II/552 nad obcou Rákoš
2) pre uskutočnenie rýchlostnej skúšky Izra v čase 08:00 - 15:30:
    účelová lesná cesta  v úseku od obce Kalša  - Veľké drevo – po vyústenie účelovej lesnej cesty na cestu II/552 nad obcou Slanec
3) pre uskutočnenie rýchlostnej skúšky Regeta čase 08:30 - 15:30:

a)     účelová lesná cesta v úseku pamätník Dargovských hrdinov – križovatka pod hradom – Regeta
b)     obecná cesta v úseku Regeta – začiatok obce Slančík