Informácie o tratiach 44. Rally Košice

Na súťažné posádky 44. ročníka Rally Košice čakajú dve náročné etapy, ktoré tvorí 13 rýchlostných skúšok. V sobotu 20. októbra 2018 majú posádky absolvovať 1. etapu, ktorej trať je dlhá 180,50 km a 7 RS tvorí 71,2 73,60 kilometrov a na nedeľu je pripravená 2. etapa s traťou dlhou 218,35 205,25 km, z ktorej 6 RS tvorí 65,10 64,80 km. Celková dĺžka trate je teda 399,85 390,95 km a trať rýchlostných skúšok je 136,3 138,40 km, čo je 35,40 % z celkovej trate. Účastníci SRP absolvujú 4 RS druhej etapy v celkovej dĺžke 35,2 35,80 km.

Súťažná trať je oproti minulému ročníku čiastočne zmenená. Organizátor sa rozhodol o väčšiu kompaktnosť rally a vynechal trate smerom na Herľany a Červenicu. Pripravené novinky sa týkajú prvej etapy v sobotu 20.10.2018, kedy sa pôjdu RS smerom na severozápad od Košíc. Takto sa do itinerára dostali staronové rýchlostné skúšky Jahodná a Ružín a úplne nová rýchlostná skúška Zlatník. Druhá etapa v nedeľu 21.10.2018 má pre Rally Košice už viacročnú podobu východne od Košíc v Slanských lesoch. Konečná podoba trate 44. Ročníka Rally Košice je nasledujúca:  

RS 1,4 Jahodná - dĺžka: 23,45 km
RS Jahodná má podobu polookruhovej RS, ktorá je zvláštna tým, že samotný okruh má dĺžku 10 km. Štart rýchlostnej skúšky je na parkovisku v Košiciach - Čermeli. Po štarte trať pokračuje v stúpaní na Bankov, kde je pred hotelom na parkovisku prirodzený retardér. Po 2,20 km trať pokračuje úzkou lesnou cestou s množstvom zákrut až do 5,00 km, čo je  rýchly zjazd na hlavnú cestu II/547 a to v mieste štartu známych pretekov do vrchu Moris Cup Jahodná.  Po výjazde na hlavnú cestu trať RS pokračuje v smere do Košíc. Po 300 m po výjazde nasleduje spomaľovací retardér a po prejazde železničného priecestia pokračuje trať rýchlym úsekom po kvalitnom asfalte. Pre zníženie rýchlosti je dvakrát použitý prirodzený retardér s odbočením na parkoviská pri ceste a dvakrát umelý retardér z pneumatík. Po 10,00 km sa posádky podjazdom pri zastávke detskej železnice dostanú na štart RS. Ďalej pokračujú až po výjazd na hlavnú cestu II/547, kde na 15,00 km obočia smerom na Jahodnú a pokračujú po trati pretekov do vrchu na Jahodnú. Na odbočke k rekreačnému zariadeniu Jahodná na 21,20 km je prirodzený retardér. Ďalej trať RS pokračuje rýchlym zjazdom smerom na Košickú Belú. Pred cieľom RS, ktorý je na odbočke k Hotelu Damm, je ešte umelý retardér na zníženie rýchlosti. Stop RS je na križovatke hlavnej cesty s odbočkou do obce Košická Belá.  

RS 7 Bankov - dĺžka 5,0 km
RS Bankov sa uskutoční na prvej časti RS Jahodná a to od štartu RS v Čermeli až po výjazd na cestu II/547. Cieľ RS je pri prameni a STOP RS na výjazde na hlavnú cestu.

RS 2,5 Zlatník - dĺžka 3,0 km
RS Zlatník sa dostáva do itinerára Rally Košice po prvýkrát. Hoci sa jedná o krátku RS, svojím charakterom je výnimočná a má vysokú športovú úroveň. Trať RS využíva úzku účelovú cestu, ktorá bola pokrytá asfaltom v čase opravy cestného mosta cez Ružín. Tým, že predtým to bola lesná cesta, nemá parametre riadnych ciest a bude pre jazdcov veľmi zaujímavá. Je charakteristická nelogickými zákrutami, prudkými zjazdmi a následne prudkými stúpaniami. Dve tretiny trate sa nachádzajú na lúkach, záverečný zjazd je situovaný v lese. Štart RS je pri bývalom zariadení Zlatník a cieľ na vyústení účelovej cesty na cestu III. triedy pred obcou Opátka.

Trať tejto RS v opačnom smere bude využitá pre shakedown, ktorý sa uskutoční 20.10.2018 od 08:00 do 11:00 hod.

RS 3,6 Ružín - dĺžka 6,65 km:
RS Ružín sa vracia do itinerára Rally Košice po 4 rokoch. Je to náročná RS na úzkej ceste s množstvom zákrut okolo Ružínskej priehrady. Táto RS bola posádkami veľmi obľúbená, pretože má vysokú športovú úroveň. Štart RS je pred mostom cez Ružín a pokračuje až k priehradnému múru priehrady Ružín. Po zjazde nasledujú dva prirodzené retardéry a cieľ RS na odbočke k parkovisku. 

RS 8,11 Skároš - dĺžka 8,20 km
Je to veľmi náročná lesná rýchlostná skúška. Začína 1,5 km za obcou Skároš. Účelovou lesnou komunikáciu sa posádky dostanú až na hlavnú cestu II/552 medzi obcami Rákoš a Slanec, tesne pred výjazdom bude cieľ a stop. Celá RS je nesmierne náročná pre množstvo zákrut a miernych horizontov. Je to zrejme najkrajšia a jazdecky najnáročnejšia RS v itinerári rally.

RS 9,12 Milič - dĺžka 9,4 km
Pomaly klasická RS v programe Rally Košice. Štart RS bude na účelovej lesnej ceste nad obcou Slanec. Po štarte trať pokračuje po vrstevnici v sérii tiahlych rýchlych zákrut spestrených ťažkými zákrutami. Pri prejazde tejto RS je potrebné držať pravidelné rýchle tempo. Na 10,10 km -  na odbočke k jazeru Izra, je prirodzený  spomaľovací retardér a po 100 metroch je cieľ tejto RS.

RS 10,13 Bogota - dĺžka 14,95 km
Celá RS sa uskutoční na kvalitnom asfalte. Štart RS bude v strede obce Slančík na obecnej ceste. 300 m po štarte bude na posádky čakať spomaľovací retardér na autobusovej otočke. Ďalej bude trať pokračovať na uskákanom asfalte s horizontami až do vzdialenosti 1,00 km, kde bude druhý spomaľovací retardér. Oba spomaľovacie retardéry nemajú povahu klasických retardérov postihovaných podľa predpisov SAMŠ penalizáciami, sú len prehradením trate. Na 1,35 km od štartu odbočia posádky na Regetu. Od odbočenia na Regete ďalej celá RS pokračuje na účelovej lesnej ceste. Sériou viacerých zákrut sa posádky dostanú na métu 3,35 km od štartu RS a to na križovatku na veľkej lúke. Tam sa pre spomalenie použije delta a posádky ďalej pokračujú v stúpaní po novom asfalte množstvom zákrut rôznej obtiažnosti až ku križovatke – odbočení k radarovej stanici. Po pár metroch dosiahnu posádky najvyšší bod trate na méte 7,80 km. Ďalej trať RS pokračuje zjazdom v dĺžke 5,20 km po „uskákanom“ asfalte s množstvom zákrut a roviniek na „srdce“.  Na méte 13,00 km odbočia posádky doľava na nový asfalt a sériou zákrut sa po 1 km dostanú do cieľa RS, ktorý je na účelovej ceste v smere do obce Svinica.

 

Spracoval: Peter Szczeczina