Divácke miesta na 44. Rally Košice

44. ročník Rally Košice je tesne pred svojím štartom, zverejňujeme preto aj divácke miesta pre všetkých fanúšikov motoršportu. Zároveň žiadame divákov, aby sa nezdržiavali v zakázaných zónach a poslúchali pokyny traťových komisárov.

Rýchlostná skúška 1,4 Jahodná 23,45 km:

Plánované časy štartu RS: dňa 20.10.2018 o14:20 a 17:25 Jedná sa o polookruhovú rýchlostnú skúšku, kde okruh má dĺžku 10,00 km. Prístup divákov motorovými vozidlami bude od 13:00 dňa 20.10.2018 umožnený len po križovatku ulíc Čermeľská a Za štadiónom. Preto je možné divácke miesta obsadiť pred uzavretím trate RS, s tým, že vozidlá je potrebné odstaviť mimo trate RS. Pre presun v rámci úseku Baránok – Alpinka je možné použiť aj detskú železnicu.

Divácke miesto 1: Štart RS na parkovisku pri Reštaurácii Baránok. Dobrý výhľad na výjazd smerom na Bankov ako aj podjazd pod traťou RS. Pekné a bezpečné miesta nad traťou RS smerom od štartu RS na Bankov. Parkovanie v okolí štadióna Lokomotíva, peši cca 600 m

Divácke miesto 2: Na kóte 2,30 km od štartu – prirodzený retardér na parkovisku pred Hotelom Bankov alebo na 2,50 km od štartu tiahly nájazd na účelovú lesnú cestu. Parkovanie možné na obecnej ceste smer Horný Bankov. Divácke miesto potrebné zaujať pred 13:00

Divácke miesto 3: Výjazd z účelovej lesnej cesty od Bankova na cestu II/547. Miesto známe ako miesto štartu pretekov automobilov do vrchu Moris Cup. Veľmi zaujímavé divácke miesto, posádky prechádzajú miestom dvakrát. Ideálne bezpečné miesto je na násype s pekným výhľadom. Parkovanie možné na parkoviskách – miestach určených na zvážanie dreva alebo na parkoviskách pred rekreačným zariadením Alpinka. Stanovisko potrebné zaujať do 13:00

Divácke miesto 4: Prejazd cez železničné priecestie na Alpínke spestrené retardérom z pneumatík. Parkovanie možné na parkoviskách pri rekreačnom zariadení Alpinka, miesto potrebné zaujať do 13:00

Divácke miesto 5: Spomaľovací retárdér z pneumatík na odbočke k rekreačnému zariadeniu Jahodná. Parkovanie na obecnej ceste smerom na Jahodnú, prístup účelovou cestou od obce Vyšný Klátov a Jahodnej.

Divácke miesto 6: Rýchly zjazd pred cieľom RS, ktorý je pri odbočke k Hotelu Damm. Parkovanie na parkoviskách pred hotelom. Prístup od obce Košická Belá.

Rýchlostná skúška 2,5 Zlatník 3,00 km:

Plánované časy štartu RS: dňa 20.10.2018 o 15:00 a 18:05 V itinerári 44. Rally Košice nová RS, ktorá je síce krátka, ale zo športového a diváckeho hľadiska veľmi zaujímavá. Prístup na RS je možný len od štartu alebo od cieľa RS. Divácke miesto potrebné zaujať pred uzávierkou RS do 14:00

Divácke miesto 7: Celá RS je nesmierne divácky zaujímavá, pri výstupe do vzdialenosti cca 1,30 km je možné sledovať podstatnú časť trate RS. Parkovanie možné pri štarte na parkovisku pred bývalým rekreačným zariadením Zlatník alebo od cieľa na ceste smerujúcej do obce Opátka. Prístup do 13:00 možný v smere od Košíc na ceste II/547, po 13:00 v smere od Jakloviec po ceste II/547.

Rýchlostná skúška 3,6 Ružín 6,65 km:

Plánované časy štartu RS: dňa 20.10.2018 o 15:20 a 18:25 RS známa svojou náročnosťou pre množstvo zákrut na úzkej účelovej ceste okolo priehrady Ružín. RS niekedy nazývaná ako „košické Monte Carlo“

Divácke miesto 8: Prístup na RS možný peši od štartu RS, ktorý je na odbočke na účelovú cestu pred cestným mostom nad priehradou Ružín alebo od cieľa RS približne 5 km za obcou Malá Lodina. Parkovanie pri štarte možné na parkoviskách pred Penziónom Sivec, pri cieli RS na účelovej ceste k priehradnému múru. Divácke miesto je treba zaujať do14:00.

Rýchlostná skúška 7 Bankov 5,00 km:

Plánovaný čas štartu RS: dňa 20.10.2018 o 19:20 Jedná sa o prvých 5,00 km RS Jahodná, keď cieľ RS je na vyústení účelovej lesnej cesty z Bankova na cestu II/547 nad Alpinkou. Pre túto RS platia divácke miesta č. 1,2 a 3.

Rýchlostná skúška 8,11 Skároš 8,20 km:

Plánovaný čas štartu RS: dňa 21.10.2018 o 08:45 a 11:55 Zo športového hľadiska asi najťažšia RS v itinerári 44. Rally Košice. RS s množstvom zákrut na úzkej lesnej ceste. Prejazd RS bude sťažený množstvom opadaného lístia na trati RS. Pre divákov je RS prístupná len peši od štartu alebo cieľa RS. Parkovanie je možné v obci Skároš a presun peši 1,60 km na štart alebo od cieľa RS na ceste II/552 nad obcou Rákoš. Pri parkovaní upozorňujeme divákov na rešpektovanie prenosného dopravného značenia.

Rýchlostná skúška 9,12 Milič 9,40 km:

Plánovaný čas štartu RS: dňa 21.10.2018 o 09:05 a 12:15

Divácke miesto 9: Po štarte RS v sérii zákrut. Prístup od štartu na účelovej lesnej ceste nad obcou Slanec. Parkovanie na parkovisku pri štarte alebo na obecných cestách v obci Slanec. Parkovanie na ceste II/552 nad obcou Slanec nebude možné.

Divácke miesto 10: Na méte 5,20 km, prejazd križovatkou s účelovou cestou a následná séria zákrut. Prístup po účelovej ceste od obce Slanská Huta. Parkovanie na účelovej lesnej ceste od obce Slanská Huta.

Divácke miesto 11: 0,20 km pred cieľom RS prirodzený retardér okolo hájenky na odbočke k jazeru Izra. Parkovanie na účelovej ceste k jazeru Izra. Prístup od obce Kalša pred uzávierkou cesty do 08:00 alebo neobmedzene od obce Kuzmice po účelovej ceste.

Rýchlostná skúška 10,13 Bogota, 14,95 km:

Plánovaný čas štartu RS: dňa 21.10.2018 o 09:40 a 12:50 Podstatná časť RS sa uskutočňuje na účelovej lesnej ceste, len po 1,3 km od štartu je použitá obecná cesta v úseku Slančík - Regeta.

Divácke miesto 12: Štart v obci Slančík, po 200 m je retardér z pneumatík a po 1,10 km od štartu RS je „skákací“ horizont s následným retardérom. Parkovanie vozidiel na obecných cestách v obci Slančík.

Divácke miesto 13: Prudké odbočenie doprava na Regete. Prístup od obce Ruskov po obecnej ceste. Parkovanie na kraji obecnej cesty.

Divácke miesto 14: Prirodzený retardér na 4,20 km a následné stúpanie v sérii zákrut. Parkovanie na účelovej lesnej ceste cca 7,00 km od obce Svinica.

Divácke miesto 15: Na méte 13,00 km od štartu RS, prudké odbočenie doľava s následnými rýchlymi zákrutami v klesaní do cieľa RS. Prístup po účelovej ceste od pamätníka Dargovských hrdinov. Parkovanie na parkovisku pri pamätníku alebo priamo na lúke pri odbočení doľava.

Časový harmonogram:

Sobota 20.10.2018
14:05 slávnostný štart
14:20 RS1 Jahodná 23,45 km
15:00 RS2 Zlatník 3,00 km
15:20 RS3 Ružín 6,65 km
17:25 RS4 Jahodná 23,45 km
18:05 RS5 Zlatník 3,00 km
18:25 RS6 Ružín 6,65 km
19:20 RS7 Bankov 5,00 km

Nedeľa 21.10.2018
8:45 RS8 Skároš 8,20 km (SRP: 9:30)
9:05 RS9 Milič 9,40 km (SRP: 9:50)
9:40 RS10 Bogota 14,95 km
11:55 RS11 Skároš 8,20 km (SRP: 12:40)
12:15 RS12 Milič 9,40 km (SRP: 13:00)
12:50 RS13 Bogota 14,95 km
14:00 vyhlásenie výsledkov

Spracoval: Peter Szczeczina