45. ročník Rallye Košice

45. ročník Rallye Košice sa uskutoční v dňoch 18. - 20. 10. 2019. 
Súťaž bude zaradená do FIA CEZ - Zóny strednej Európy, Majstrovstiev Slovenskej republiky a Slovenského Rally Pohára.

Široké možnosti  budú mať v rámci tohoročnej košickej rally vlastníci historických automobilov. V prípade, že auto má vystavený preukaz FIA HTP  budú môcť súťažiť v rámci klasifikácie FIA CEZ a MSR, Pre MSR historických automobilov sú spôsobilé aj vozidlá s vydaným NHTP alebo špotovým preukazom SAMŠ v kategóriách HK1, HK2 ale i v dvoch nových kategóriách HK4 a HK5. 

Bez merania času, v rámci predvádzania budú môcť historické vozidlá odštartovať v rámci Rally Legend alebo po prvýkrát v klasifikácii Rally pravidelnosti historických automobilov.

Súťaž sa uskutoční s podporou Košického samosprávneho kraja a Mesta Košice.

 

Organizačný výbor 45. Rally Košice